🏡📘 Pakiet Miejskiej Odporności

Wojciech Bielecki, Joanna Erbel, Zofia Krajewska, Rafał Krenz, Aleksandra Taran, Jan J. Zygmuntowski 21.11.2022

Pakiet Miejskiej Odporności to zestaw rozwiązań, które pozwolą miastom poradzić sobie z wyzwaniami, jakie przynoszą obecne niespokojne czasy. Dotychczasowy model miejskiego rozwoju, oparty na dużych pracodawcach i inwestycjach w infrastrukturę, wyczerpał się. Zamiast tego konieczne jest postawienie na rozwój zakorzeniony lokalnie oraz budowanie siły społeczności. Tylko współpraca pozwoli nam zbudować gospodarkę odporną na kryzysy. Pakiet Miejskiej Odporności jest szansą dla polskich miast i miasteczek, aby na własnych warunkach odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez transformację.

Przeczytaj streszczenie lub pobierz raport i modelowe statuty poniżej. Summary also available in English 🇬🇧

Raport Pakiet Miejskiej Odporności przedstawia model spółdzielni rozwojowej, pozwalającej wykorzystać i rozwijać lokalne zasoby – materialne oraz społeczne. Rozwiązanie to opiera się na trzech filarach: wspólnej własności, współinwestowaniu i współzarządzaniu. To demokratyczne podejście buduje społeczności zdolne do sprawnego reagowania na nadchodzące zmiany, umiejące adaptować się nowych warunków życia, szybko się regenerować oraz zapobiegać najcięższym skutkom kryzysów.
Projekt Sprawiedliwa spółdzielcza transformacja, którego efektem jest Pakiet Miejskiej Odporności, stanowi kolejny krok ku realizacji rozwiązań, które zespół CoopTech Hub zaproponował w raporcie Spółdzielcza transformacja. Pakiet Miejskiej Odporności pokazuje możliwości stworzenia spółdzielni rozwojowych w Dąbrowie Górniczej i Koninie – dwóch miejscach w trakcie transformacji.

Czym są spółdzielnie rozwojowe?


Spółdzielnie rozwojowe to spółdzielnie, których celem jest realizacja strategicznych zadań danej gminy. Prowadzą więc działania o charakterze publicznym, takie jak: dostarczanie energii (budowa mocy OZE i modernizacja sieci niskiego napięcia); podnoszenie kompetencji cyfrowych; modernizacja budynków (remonty, zwiększanie efektywności energetycznej); rekultywacja terenów poprzemysłowych; naprawa i przedłużanie życia sprzętów; opieka nad osobami starszymi i dziećmi; produkcja i dystrybucja żywności. Ich celem może być również wyrównywanie nierówności społecznych, w tym włączanie nieaktywnych zawodowo kobiet na rynek pracy, oraz wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Rozwiązania przedstawione w raporcie są efektem warsztatów oraz spotkań z mieszkańcami i mieszkankami tych miast.
Razem z publikacją dostępne są modelowe statuty spółdzielni rozwojowych dla Dąbrowy Górniczej oraz Konina przygotowane przez kancelarię Szlachetko prawnicy & urbaniści i zespół CoopTech Hub.


Raport Pakiet Miejskiej Odporności. Sprawiedliwa spółdzielcza transformacja dla zrównoważonego rozwoju regionów powęglowych powstał we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie w ramach projektu „Sprawiedliwa spółdzielcza transformacja. Inkubacja spółdzielni energetycznych i rozwojowych dla zielonego rozwoju regionów powęglowych”.