❓ Czym jest CoopTech Hub

 • CoopTech Hub to pierwsze w Polsce centrum technologii spółdzielczych, prowadzone przez PLZ Spółdzielnię. Naszym celem jest tworzenie wspólnoty opartej o zaufanie przez cyfrowy restart spółdzielczości. Edukujemy, szkolimy, doradzamy i wdrażamy własne rozwiązania technologiczne. Inkubujemy spółdzielnie rozwojowe i społeczności energetyczne.
 • Postrzegamy innowację jako usługę publiczną, która powinna być powszechnie dostępna i zrozumiała. Oferujemy technologie i usługi oparte o doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu, przeznaczone dla: samorządów, instytucji kultury, szkół i NGO, mieszkanek i mieszkańców, biznesu, jesteśmy wsparciem dla zrównoważonych inicjatyw. Realizujemy projekty o tematyce energetycznej, społecznej i spółdzielczej. Kooperujemy zamiast konkurować.

💎  Nasze wartości

 • Zrównoważony rozwój

  Świat to globalna wioska, w której wszyscy jesteśmy od siebie zależni. W trosce o długoterminowy dobrobyt myślimy jak tworzyć i redystrybuować wartość dla wszystkich, a przyrodę i partnerów traktować z szacunkiem.

 • Cyfrowa ekologia

  Żyjemy na planecie o ograniczonych zasobach. Nowe technologie zużywają energię i surowce w ogromnym tempie. Aby odpowiedzialnie z nich korzystać, wybieramy rozwiązania cyfrowe które zmniejszają nasz ślad środowiskowy.

 • Kultura zaufania

  Społeczeństwo to nie tylko suma jednostek, ale ich wspólne relacje. Stawiamy na kulturę zaufania, która wzmacnia współpracę na rzecz wspólnego dobra. Zaufanie to jeden z nielicznych zasobów, który wzrasta im częściej się go używa.

 • Restart spółdzielczości

  Dzięki zasadom ruchu spółdzielczego stawiamy na innowacje nie tylko technologiczne, ale i społeczne. Uwzględniamy demokrację ekonomiczną już w fazie projektowania nowych rozwiązań

 • Suwerenność cyfrowa

  Cyfrowe dane nie są towarem ani prywatną własnością korporacji. To dobro wspólne, którego twórcami jesteśmy my sami. Wzmacniamy prawa do naszych danych i do ich wykorzystania w dobrym celu. Projektujemy technologie służące ludziom, a nie odwrotnie.

 • Wspólna Wartość Społeczna (SSV)

  Wyzwania współczesności nie zostały rozwiązane przez CSR. Działalność charytatywna jest potrzebna, ale niewystarczająca. Dlatego kierujemy się filozofią SSV (Shared Social Value), badając nowe modele biznesowe oparte o współpracę i wspólne tworzenie wartości społecznej.