poznaj nasz 😎 Zespół

Zespół CoopTech Hub tworzą członkowie i członkinie PLZ Spółdzielni oraz pracownicy i pracownice hubu.

  • Jan Oleszczuk-Zygmuntowski

   Prezes Spółdzielni PLZ, ekonomista i przedsiębiorca społeczny zainteresowany złożonymi systemami, ekonomią polityczną technologii oraz gospodarką cyfrową. Współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii i dyrektor programowy CoopTech Hub, pierwszego w Polsce centrum technologii spółdzielczych. Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca kierunku Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie. Założyciel i w latach 2015-2020 prezes zarządu Fundacji Instrat, progresywnego think-tanku. Doświadczenie zdobywał m.in. w Polskim Funduszu Rozwoju. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta G20 Global Solutions, British Council, Møller Institute, Open Future Foundation i FEPS. Autor „Kapitalizmu Sieci”, książki nominowanej do nagrody Economicus 2020. Ambasador DigitalEU.

  • Joanna Erbel

   Doktora socjologii, ekspertka do spraw mieszkaniowych i budowanie miejskiej odporności. Członkini Zarządu PLZ Spółdzielni. Dyrektorka ds. protopii w CoopTech Hub, pierwszym w Polsce centrum technologii spółdzielczych. Członkini Rady Fundacji Rynku Najmu. Współautorka raportów CTH – Spółdzielnia Równokręgi, czyli ekonomia troski w działaniu (2023), Spółdzielczy Plan Odbudowy (2021) oraz Spółdzielcza transformacja oraz Pakiet miejskiej odporności (2022). Autorka książek Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej (2020) oraz Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze (2022). Współpracowniczka Fundacji A/typowi, działającej na rzecz neuroróżnorodności.

  • Rafał Krenz

   Filozof i ekonomista, pedagog i animator. Dyrektor kooperacji i innowacji w CoopTech Hub. Autor publikacji z obszaru ekonomii społecznej i usług społecznych, innowacji społecznych oraz polityk publicznych. Członek Polskiej Sieci Ekonomii, związany z siecią Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Dyrektor Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas.

  • Wojciech Bielecki

   Zarządza procesami biznesowym i dba o rozwój instytucjonalny PLZ Spółdzielni. Jako Dyrygent procesów koordynuje pracę zespołów i przebieg działań projektowych, starając się zapewniać jak najlepsze warunki dla zespołu CoopTech Hub do tworzenia wspólnej wartości społecznej. Współtworzył Fundację Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego jako jej fundator. Absolwent socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia MBA Zarządzanie spółdzielniami przyszłości w Collegium Civitas. Jest członkiem PLZ Spółdzielni i Polskiej Sieci Ekonomii.

  • Maciej Łepkowski

   Architekt krajobrazu, wykładowca w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW, działacz i edukator zaangażowany w tematy rozwoju przestrzennego miast w aspekcie przyrodniczym i żywnościowym. Od lata związany z inicjatywą Otwarty Jazdów gdzie współprowadzi ogród społecznościowy Motyka i Słońce oraz Solatorium. Członek zarządu fundacji Pracownia Dóbr Wspólnych, współtwórca programu wsparcia ogrodnictwa społecznościowego Bujna Warszawa oraz wielu inicjatyw edukacyjnych i badawczych w tym zakresie. Swój doktorat poświęcił tematyce nieużytków i nieformalnych terenów zieleni w mieście. W CoopTech Hub zajmuje się rozwojem idei i wdrażaniem farm miejskich i agriparków w formule spółdzielczej.

  • Joanna Gosiewska-Giralt

   Członkini Zarządu Spółki Z GO rozwijającej aplikację PLZ oraz członkini rady nadzorczej PLZ Spółdzielnia. Inwestorka, biznesmenka oraz działaczka społeczna, która potrafi integrować różne środowiska dla wspólnego celu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie pracy na stanowiskach zarządczych zarówno dla firm polskich jak i zagranicznych. Doświadczenie i wiedzę zdobytą w pracy dla korporacji, firm rodzinnych oraz NGOs wykorzystuje obecnie do budowania strategii biznesowych dla sektora spółdzielczego w zakresie transformacji cyfrowej. Założycielka i Prezeska Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca oraz pomysłodawczyni ogólnopolskiego projektu „Bank Ubrań”.

  • Tomasz Janas

   Wizjoner i strateg, ekonomista, pasjonat problematyki social / shared value i ekonomii behawioralnej. Posiada wieloletnie doświadczenie na funkcjach kierowniczych w bankowości, samorządach i administracji centralnej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni PLZ. Od 15 lat założyciel i prezes L612 SA (dawniej Leonardo SA), spółki zajmującej się venture building. Realizuje projekty technologiczne na kontynentach: europejskim, APAC oraz afrykańskim.

  • Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska

   Działaczka na rzecz praw kobiet i praw pracowniczych. Liderka Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet. Przewodnicząca Konfederacji Pracy Młodych. Najmłodsza członkini Prezydium Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego. Bohaterka kampanii Defend the Defenders. Znalazła się na liście 25under25 McKinsey & Company oraz Forbes w 2022 roku za swoją działalność społeczną. Zaangażowana w inicjatywę Unions Help Refugees, mającą na celu pomoc uchodźczyniom w odnalezieniu się na polskim rynku pracy. W CoopTech Hubie odpowiedzialna za cyfryzację związków zawodowych.

  • Zofia Sobczak

   Pasterka projektów CoopTech Hub, działaczka społeczna. Członkini zarządu Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze w latach 2014-2016. Inicjatorka i liderka akcji ocalenia kina Femina w Warszawie. W latach 2017-2020 członkini zarządu Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Związana także z Energią Miast, zrzeszającą niezależnych samorządowców w Polsce, Polską Siecią Ekonomii i Pacjentem Europa. Z wykształcenia historyczka sztuki, jest także współprowadzącą “Wiadomości z końca świata” o tematyce społecznej i politycznej.

  • Julia Potrzebowska

   W CoopTech Hub odpowiada za rozwijanie społeczności energetycznych oraz za pozyskiwanie dla nich dofinansowań. Studentka studiów magisterskich na kierunku Sustainable Development oraz członkini samorządu studenckiego wydziału UCBŚ na Uniwersytecie Warszawskim. Należy do Koła Naukowego Ekonomii Heterodoksyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Alicja Wójcik

   Ekspertka ds. Rozwoju Lokalnego w CoopTech Hub. Absolwentka Artes Liberales w Rotterdamie oraz Studiów Miejskich w Brukseli. Swoją pracę dyplomową poświęciła urbanizacji oddolnej i demokratyczemu zarządzaniu dobrami wspólnymi w miastach na przykładzie Osiedla Jazdów w Warszawie. Pracowała dla Instytutu Spraw Obywatelskich, UN-Habitat i Community Land Trust Brussels. W hubie zajmuje się projektami dotyczącymi tematyki miejskiej i lokalnej, wspiera w animacji społeczności oraz tworzeniu raportów hubowych. Jest też łączniczką pomiędzy Partnerstwem Otwarty Jazdów a hubem, aby wspierać bliską współpracę obu organizacji. Lubi drzewa i łąki, nie lubi idealnie przyciętych trawników.

  • Bartłomiej Kupiec

   Prawnik i analityk polityki klimatycznej. Dyrektor zespołu Energia w CoopTech Hub. Zdobywał doświadczenie w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, think-tankach oraz niemieckiej firmie konsultingowej. Ponadto zajmował stanowisko starszego specjalisty w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie opracowywał i analizował regulacje dla sektora odnawialnych źródeł energii oraz społeczności energetycznych w celu wdrożenia unijnych dyrektyw do krajowego porządku prawnego.Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Jagiellońskim w Krakowie. Studiował politykę ekonomiczną i energetyczną na Hertie School of Governance w Berlinie. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego, organizowanej przez Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

  • Rysowany portret Jana Zagdańskiego

   Jan Zagdański

   Koordynator ds. komunikacji w CoopTech Hub. Specjalista w dziedzinie komunikacji, mediów i marketingu, działacz lokalny warszawskiego Okęcia. Doświadczenie zdobywał w redakcji magazynu o kulturze "Malkontent" oraz w wiodących agencjach mediowych. Absolwent ASP w Warszawie, student Uniwersytetu SWPS na kierunku Kreowanie Mediów.