poznaj nasz 😎 Zespół

CoopTech Hub to pierwsze w Polsce centrum technologii spółdzielczych, prowadzone przez PLZ Spółdzielnię. Zespół CoopTech Hub tworzą członkowie i członkinie PLZ Spółdzielni oraz pracownicy i pracownice hubu.

  • Jan Zygmuntowski

   Jan J. Zygmuntowski

   Ekonomista zainteresowany problematyką rozwojową, ekonomią i polityką nowych technologii oraz gospodarką cyfrową. Dyrektor programowy CoopTech Hub. Kierownik programu Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie w Akademii Leona Koźmińskiego. Współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Założyciel i w latach 2015-2020 prezes zarządu think-tanku Instrat, gdzie odpowiadał za program „Gospodarka cyfrowa”. Autor „Kapitalizmu sieci”.

  • Joanna Erbel

   Socjolożka, działaczka miejska i ekspertka. Założycielka Fundacji Blisko zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych i innowacji mieszkaniowych. Liderka Klubu samorządowego CoopTech Hub. Koordynowała prace nad przygotowaniem programu Mieszkania2030 dla m.st. Warszawy. Członkini grupy Laboratorium Rynku Najmu. Autorka książek „Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej” oraz „Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze”.

  • Mariola Gromadzik

   Członkini zarządu Z Go - fintechowego startupu łączącego 9 funkcjonalnych systemów SaaS, jak również członkini Spółdzielni PLZ. Doświadczenie zawodowe w obszarze akceleracji zdobywała przez ponad 6 lat w akceleratorach AIP i Business Link. Twórczyni 4 edycji programu Academic Incubator Startup Business Program. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie z bankowości i firm międzynarodowych.

  • Rafał Krenz

   Rafał Krenz

   Filozof i ekonomista, pracownik Laboratorium Ekonomii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, animator Inkubatora Społeczności Energetycznych, lider Klubu Spółdzielczego CoopTech Hub

  • Wojciech Bielecki

   Wojciech Bielecki

   Dyrektor biura CoopTech Hub, odpowiedzialny za bieżącą pracę hubu i koordynację działań projektowych. Zaangażowany w obszarze aktywizmu klimatycznego, wcześniej w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego; obecnie fundator i prezes zarządu Fundacji Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Maciej Łepkowski

   Maciej Łepkowski

   Architekt krajobrazu, działacz i edukator zaangażowany w temat projektowania regeneratywnego i rozwoju przestrzennego w aspekcie przyrodniczym i żywnościowym. Współtwórca programu wsparcia ogrodnictwa miejskiego Bujna Warszawa oraz wielu inicjatyw edukacyjnych i badawczych w tym zakresie. W CoopTech Hub odpowiedzialny za rozwój etycznej platformy najmu krótkoterminowego Fairbnb.coop oraz refugees.fairbnb.coop skierowanej dla osób w kryzysie uchodźczym. Na co dzień związany z Osiedlem Jazdów, gdzie współprowadzi ogród społecznościowy Motyka i Słońce oraz Solatorium.

  • Joanna Gosiewska-Giralt

   Posiada ponad 15 - letnie doświadczenie w pracy na różnych szczeblach struktur polskich i zagranicznych grup kapitałowych. Przez wiele lat zajmowała kluczowe stanowiska w zarządach spółek w różnych krajach - jako CFO międzynarodowej grupy tworzyła i kontrolowała obszary finansowo-księgowe podmiotów w Polsce, Brazylii, Chinach, Hongkongu, a także w Rosji. Tworzy rozwiązania biznesowe, w szczególności strategie rozwoju biznesu. Założycielka i Prezeska Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca.

  • Tomasz Janas

   Wizjoner i strateg, ekonomista, pasjonat problematyki social / shared value i ekonomii behawioralnej. Posiada wieloletnie doświadczenie na funkcjach kierowniczych w bankowości, samorządach i administracji centralnej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni PLZ. Od 15 lat założyciel i prezes Leonardo SA, spółki zajmującej się venture building. Realizuje projekty technologiczne na kontynentach: europejskim, APAC oraz afrykańskim.