⚒📗 Spółdzielcza transformacja: Operacjonalizacja sprawiedliwej transformacji dla regionów węglowych w Polsce

W. Bielecki, J. Erbel, Ł. Komuda, M. Szczerba, J. J. Zygmuntowski 19.01.2022

Celem raportu Spółdzielcza transformacja: Operacjonalizacja sprawiedliwej transformacji dla regionów węglowych w Polsce jest wskazanie takiego modelu zmian, który tworzy stabilny rynek pracy i umożliwia długoterminowy rozwój lokalnej gospodarki dzięki inwestycjom w zielone i cyfrowe rozwiązania. Zgodnie z przyjętymi przez Unię Europejską oraz Polskę strategiami zakładamy, że transformacja nie powinna tracić z oczu swojego głównego celu: zapewnienia dobrej jakości miejsc pracy i życia dla lokalnej społeczności. Opierając się o przykłady udanych transformacji terenów poprzemysłowych i odbudowę lokalnych gospodarek m.in. w Kraju Basków, Plymouth, Cleveland, Preston, Cincinnati, Waimes oraz Keralii, proponujemy model spółdzielczej transformacji: oparty o gwarancję zatrudnienia, spółdzielnie rozwojowe, partycypację, zielone i cyfrowe innowacje. W obecnym momencie kluczowe jest
przeprowadzenie pilotażowego projektu, obejmującego okres ok. 3-4 lat, aby potwierdzić skuteczność modelu.
W raporcie Spółdzielcza transformacja odpowiadamy na kolejne pytania:
1) Jak wymyślić lokalną gospodarkę jeszcze raz?
2) Na czym polega udana transformacja?
3) Jak zrobić spółdzielczą transformację w Polsce?
4) Ilu potrzeba miejsc pracy i ile to będzie kosztować?
5) Jak sfinansować transformację?