🌱 Nasze projekty Case studies naszych działań

 • LIFE Comet. Energy communities working tohetjer

  LIFE Comet 💫

  Drogą do sprawiedliwej transformacji energetycznej – a więc do czystej, bezpiecznej i zdecentralizowanej energetyki – są społeczności energetyczne. LIFE Comet wspiera tworzenie koalicji energetycznych na poziomie krajowym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pomagamy zakładać nowe społeczności energetycznych poprzez szkolenia i pomoc techniczną.
  Konsorcjum projektu LIFE Comet tworzą spółdzielnie energetyczne i organizacje z ośmiu krajów UE. Naszym celem jest stworzenie siedmiu koalicji i wsparcie 97 nowych obywatelskich inicjatyw energetycznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 🇪🇺

  więcej
 • Cyfrowa transformacja OPZZ 📱

  Zbudowaliśmy i wdrożyliśmy narzędzia cyfrowe dla Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ). Z porad chatbota Nadzieja na platformie www.pracujgodnie.pl skorzystało już ponad pół miliona użytkowników, a 30 ogólnopolskich związków zawodowych korzysta z aplikacji PLZ do usprawnienia codziennej pracy.

  więcej
 • Akademia Miejskiej Odporności dla GZM 🏡

  Przeprowadziliśmy Akademię Miejskiej Odporności dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli serię warsztatów na temat rozwoju lokalnego w duchu miejskiej odporności w mniejszych miastach. Efektem warsztatów jest Podręcznik Dobrych Praktyk, który niebawem opublikujemy. W Podręczniku zarekomendowaliśmy projekty spółdzielni rozwojowych spersonalizowane do potrzeb każdej z gmin biorących udział w Akademii.

  więcej
 • Spółdzielnia Otwarty Jazdów 🏠

  W 2023 roku założyliśmy, wraz z siedmioma innymi partnerami, pierwszą miejską spółdzielnie energetyczną - Spółdzielnie Otwarty Jazdów. Nasz model miejskiej spółdzielni energetycznej to nowa jakość obywatelskich społeczności energetycznych.

  więcej
 • MOST Spółdzielcza farma miejska 🍓

  Powołaliśmy Spółdzielnie MOST, która poprowadzi 3,6 ha farmę miejską w Warszawie. Będzie to pierwszy w Polsce ogólnodostępny park, łączący funkcje uprawy, edukacji i innowacji żywnościowej, prowadzony przez przedsiębiorstwo społeczne.

  więcej
 • Spółdzielczość energetyczna ziemi kłodzkiej ⚡

  Spółdzielczość energetyczna dynamicznie rozwija się na ziemi kłodzkiej. Tamtejsi mieszkańcy zdecydowali się wziąć aktywny udział w transformacji energetycznej. CoopTech Hub, jako pionierski inkubator społeczności energetycznych w Polsce, odegrał rolę w promowaniu i wspieraniu rozwoju nowych spółdzielni energetycznych na obszarze Ziemi Kłodzkiej na etapie koncepcyjnym.

  więcej