🔋

Rozwijamy model sejneński

Potrzebujemy bezpieczeństwa energetycznego – także dlatego, że dalsze poleganie na rosyjskich paliwach kopalnych oznacza wspieranie inwazji Rosji na Ukrainę.

CoopTech Hub współpracuje z Sejnami, położonymi w przesmyku suwalskim, nad ich transformacją energetyczną. Razem z miastem oraz firmami Hynfra i Naatu uruchamiamy magazyny energii i rozwijamy potencjał OZE, m.in. na potrzeby ciepłownictwa i transportu publicznego. Jest to część naszych działań z samorządem Sejn, gdzie wspólnie opracowujemy „model sejneński” – ku spółdzielczej transformacji.

– Podejmujemy pionierską inicjatywę „energia od nowa”, wpisaną w aktualizowany obecnie całościowy program rewitalizacji gospodarczej i społecznej miasta Sejny, m.in. przez tworzenie nowoczesnych, zielonych i cyfrowych spółdzielni. Wspólna własność i odpowiedzialność sprawdzają się szczególnie dobrze w „godzinie próby”, a w długim okresie budują kapitał społeczny i kulturę zaufania – podkreśla Jan J. Zygmuntowski, dyrektor programowy CoopTech Hub.

Więcej informacji na Portalu Samorządowym.

Autor: CoopTech Hub, 21/03/2022

podobne wpisy