👩🏻‍🌾🥬

Warszawska polityka żywnościowa

Apel do prezydenta Rafała Trzaskowskiego

 

 

Warszawa, 10 lipca 2024 r.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

jako przedstawiciele i przedstawicielki środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, spółdzielni, startupów oraz innych biznesów związanych z branżą spożywczą deklarujemy swoją gotowość do aktywnego włączenia się w prace nad nową strategią rozwoju Warszawy – Warszawy 2040, której integralną częścią powinna być polityka żywnościowa. Deklarujemy także gotowość włączenia się w aktywność grupy roboczej, która wypracuje rekomendacje dla nowej polityki żywnościowej miasta.

Nie tylko rząd, ale również samorządy mają istotną rolę do odegrania w stabilizowaniu polskiego rolnictwa oraz wsparciu transformacji tego sektora – tak, aby żywność była zdrowa, środowisko poniosło jak najmniej negatywnych konsekwencji, gospodarstwa rolne mogły oferować bezpieczne miejsca pracy, a w Polsce wszyscy mieli sprawiedliwy dostęp do dobrej żywności.

Warszawa w 2015 roku, jako pierwsze miasto w Polsce, przystąpiła do Mediolańskiego Paktu o Miejskiej Polityce Żywnościowej. Pakt zachęca miasta do podejmowania działań na rzecz rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych. Należy podejmować działania w celu zapewnienia zdrowej i niedrogiej żywności dla mieszkańców i mieszkanek, ograniczenia marnowania żywności, ochrony różnorodności biologicznej oraz tworzenia systemów odpornych na kryzysy.

Również jako pierwsza wśród polskich miast, Warszawa opublikowała w maju 2022 roku projekt polityki żywnościowej, lokując ten temat wśród swoich ważnych obszarów rozwojowych. Sam dokument jednak nie wyszedł poza fazę konsultacji, a kontekst społeczno-polityczny od tego czasu zasadniczo uległ zmianie, przesuwając na pierwszy plan takie kwestie jak konieczność zapewnienia naszemu krajowi oraz naszym miastom suwerenności żywnościowej,wspieranie krótkich łańcuchów dostaw oraz zapewnienie stabilnego, godnego dochodu małym i średnim gospodarstwom rolnym.

W maju 2024 roku Warszawa była gospodynią regionalnego forum Paktu o Miejskiej Polityce Żywnościowej. Osoby reprezentujące 39 miast z 18 krajów Europy właśnie w Warszawie wspólnie zastanawiały się, jak wspierać odporność miejskich systemów żywnościowych, jak dbać o bezpieczeństwo i suwerenność żywnościową społeczności miejskich.

W społeczeństwie wzrasta świadomość wpływu rolnictwa na klimat i nasz dobrobyt, powiązanie diety ze zdrowiem (zwłaszcza dzieci, osób starszych i chorych) oraz konieczności przechodzenia na gospodarkę cyrkularną. Przystępując do inicjatywy C40 władze Warszawy wykazały, że ich wolą jest wspieranie działań na rzecz ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dlatego nie powinno być dla nich obojętne, w jaki sposób produkcja żywności na potrzeby mieszkańców miasta wpływa na klimat. 

Miasta mają wiele narzędzi, aby odpowiadać na wyzwania związane z tematem żywności, podejmując takie działania jak: zabezpieczenie odpowiedniej infrastruktury pod warzywniaki, bazary i hale targowe oraz wyznaczenie przestrzeni do handlu bezpośredniego. Samorządy mogą wspierać lokalne rolnictwo przez zamówienia publiczne promujące krótkie łańcuchy dostaw, a także żywność ekologiczną. Jesteśmy przekonani, że Warszawa powinna pełnić w tym obszarze rolę lidera, a także wykorzystać swój potencjał dla promowania tych rozwiązań na poziomie krajowym, domagając się wprowadzenia regulacji prawnych w tym zakresie.

Należy dążyć do tego, by szkoły, placówki opiekuńcze, szpitale były zaopatrywane w żywność wysokiej jakości gwarantującą wszystkie niezbędne składniki odżywcze i w miarę możliwości pochodzącą z lokalnej, ekologicznej produkcji. Ten typ produkcji rolnej zapewni bowiem, że przedstawiciele grup najbardziej wrażliwych – dzieci, osoby chore i seniorzy – będą mieli dostęp do pożywienia nie zawierającego pozostałości antybiotyków, chemicznych środków ochrony roślin lub hormonów. Rolnictwo ekologiczne w Polsce wciąż rozwija się w zbyt wolnym tempie, miasta tworząc stabilny rynek zbytu dla lokalnych gospodarstw ekologicznych, mogłyby stymulować produkcję żywności ekologicznej w Polsce.    Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie dostępności do w pełni roślinnych posiłków w placówkach edukacyjnych. W 2024 r. temat dostępu do roślinnych posiłków podniósł prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich w Wystąpieniu Generalnym do Ministerstwa Zdrowia. 

Polityka żywnościowa powinna być realizowana także w ramach programów współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, wdrażając współpracę z samorządami na całym świecie, budując rolnictwo wspierane lokalnie oraz edukację klimatyczną, żywnościową, zdrowotną w placówkach oświatowych oraz zrównoważone otoczenie żywnościowe.

Ważny jest rozwój rolnictwa miejskiego, zarówno w postaci farm miejskich, jak i ogrodów społecznych, działkowych oraz ogrodów przyszkolnych. Poza dostarczeniem żywności, mogą one pełnić rolę przestrzeni edukacyjnych, gdzie lokalna społeczność (w szczególności dzieci i młodzież szkolna)  będzie mogła nauczyć się, jak uprawiać żywność w mieście, a następnie w jaki sposób przygotować z tych plonów wartościowe posiłki. 


Dodatkowo, warto wprowadzić do instytucji podległych samorządom programy przeciwdziałania marnowaniu żywności. Za logistykę żywności mogą być odpowiedzialne podmioty lokalnie organizujące zakupy – miejskie spółki, spółdzielnie lub organizacje społeczne. Realne zmiany w systemie żywnościowym wymagają przemyślanych polityk publicznych, skutecznych interwencji, nowatorskich rozwiązań i innowacji, także technologicznych.

Trzeba pamiętać, że miasta są centrami innowacji. W Warszawie rodzi się i rozwija wiele startupów działających w branży foodtech, powstają tu także innowacyjne modele biznesowe np. farmy spółdzielcze. Miasto ma za zadanie oraz ma narzędzia ku temu, aby wspierać innowatorów i innowatorki, których inicjatywy mogą przyczynić się do tworzenia zrównoważonej gospodarki i konsumpcji żywności.

Tworzone rozwiązania powinny powstawać przy udziale zarówno odpowiednich ministerstw, jednostek samorządowych, konsumentów, rolników, jak i organizacji społecznych i wszystkich innych gotowych do włączenia się w działania na rzecz suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego. 

Żywność to nasza wspólna sprawa. Chcemy kupować lokalnie produkowaną żywność, zwłaszcza owoce i warzywa pochodzące z lokalnej, ekologicznej produkcji. Ważne dla nas jest także wspieranie polskich rolników i rolniczek. Poprawa ich sytuacji to także kwestia naszego bezpieczeństwa. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że skala wyzwań jest duża i wiemy, że wszystkie zmiany nie wydarzą się od razu. Jednakże deklarujemy wolę wsparcia m.st. Warszawy w rozmowach z Ministerstwem Rolnictwa, biznesem, organizacjami spółdzielczymi, polskim ruchem spółdzielczym. 

Wspólnie sprawmy, aby Warszawa była liderką transformacji systemu żywnościowego na zrównoważony i zapewniający suwerenność żywnościową, żeby mogła stanowić przykład dla innych miast w Polsce i Europie.

 

 1. dr Joanna Erbel – PLZ Spółdzielnia, Spółdzielnia MOST
 2. dr Maciej Łepkowski –  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Spółdzielnia MOST
 3. Alicja Wójcik – PLZ Spółdzielnia
 4. Aneta Englot – Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
 5. Ryszard Jaśkowski – Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Społem”
 6. arch. Maciej Zawadzki – MJZ , LURE Urban Think Tank 
 7. dr Ewa Illg-Latko – Miasto Jest Nasze 
 8. Beata Nowak – Fundacja Zielone Światło / Zielone Wiadomości
 9. Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
 10. Aleksandra Wasilkowska – Architektura Cienia 
 11. Grzegorz Łapanowski – Studio AGRO, Fundacja Szkoła na widelcu
 12. dr hab Kacper Pobłocki – prof ucz, kierownik Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego
 13. Jan Popławski – działacz społeczny, Trzecia Droga – Centrum Dla Polski
 14. Klaudia Kryńska – Fundacja AgroPermaLab, Spółdzielnia MOST
 15. dr Bartłomiej Błesznowski – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
 16. dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech – prof. ucz., kierownik Katedry Studiów Politycznych SGH
 17. dr inż. arch. Aleksandra Nowysz – SGGW, Spółdzielnia MOST
 18. dr Paulina Sobiesiak-Penszko – Instytut Spraw Publicznych 
 19. Barbara Rogala – Koalicja Klimatyczna
 20. Piotr Grabowski – akcelerator startupów foodtech.ac
 21. Radosław Gawlik – Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 22. Marcin Tischner – Fundacja ProVeg
 23. Patrycja Drzazga – Pracownia Dóbr Wspólnych, Spółdzielnia MOST
 24. Julia Gawron – Spółdzielnia MOST
 25. Aleksandra Jach – Fundacja Huba
 26. dr Andrzej Kassenberg – Instytut na Rzecz Ekorozwoju
 27. dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun – profesor SGGW, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
 28. Anna Wandzel
 29. Areta Szpura
 30. Anna Jakubowska 
 31. Ewa Sufin-Jacquemart – Fundacja Strefa Zieleni, Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 32. Agata Kozak – Fundacja KRAINA
 33. Łukasz Kachnowicz – Spółdzielnia MOST
 34. dr Agnieszka Chołuj – Spółdzielnia MOST, Zielony Pierścień dla Warszawy
 35. Rafał Krenz – Związek Rewizyjny Spółdzielni Energetycznych, Rozwojowych i Cyfrowych 
 36. Mirosław Dariusz Gleb – Fundacja Miasto Zdrowia
 37. Marcelina Zjawińska – Fundacja Splot Społeczny, Young European Cooperators Network, ICAYoung European Cooperators Network, ICA
 38. Ludwik Majlert – Gospodarstwo Rolne Ludwik Majlert
 39. Katarzyna Kaczmarska – Stowarzyszenie Zostań w Polsce
 40. Karol Dobrowolski – Warszawska Izba Gospodarcza
 41. Marek Traczyk – Stowarzyszenie Polskich Mediów
 42. Piotr Sawicki – Komitet ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej
 43. Jurek Funkiewicz 
 44. Marzena Wichniarz – Fundacja Rodzice dla Klimatu
 45. Anna Kucińska – Koalicja Żywa Ziemia
 46. dr. hab. Paulina Kramarz – prof. UJ, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Nauka dla Przyrody
 47. Maria Świetlik – Polska Sieć Ekonomii, Komisja NGO Ogólnopolski Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza”
 48.  dr Ruta Śpiewak – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN
 49. Julia Krzywicka – Spółdzielnia MOST, Stowarzyszenie Zasiej
 50. Katarzyna Banul-Wójcikowska – Instytut Spraw Publicznych
 51. dr Elwira Wilczyńska – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 52. Urszula Dragan – Spółdzielnia MOST
 53. Anna Spurek – Green REV Institute, Program Roślinna Szkoła
 54. Morgan Janowicz – koalicja Future Food 4 Climate
 55. dr Maciej Grabowski – Centrum Myśli Strategicznych, Komitet Naukowy Koalicji Klimatycznej 
 56. prof. dr hab. Ewa Bińczyk – Katedra Filozofii Praktycznej Instytut Filozofii UMK, Komitet Naukowy Koalicji Klimatycznej 
 57. prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Komitet Naukowy Koalicji Klimatycznej 
 58. dr hab. Bogdan H. Chojnicki, profesor UPP – Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Komitet Naukowy Koalicji Klimatycznej 
 59. dr hab. Bożena Ryszawska – profesor AE, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Komitet Naukowy Koalicji Klimatycznej 
 60. dr Adrian Wójcik – Prodziekan ds. badań i umiędzynarodowienia Wydział Filozofii i Nauk Społecznych  Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Komitet Naukowy Koalicji Klimatycznej 
 61. Paulina Grabowska – NASDRA Sp. z o.o., Mood.farm, Członkini Warszawskiego FoodLab oraz wykładowczyni Uniwersytetu SWPS
 62. Małgorzata Kuciewicz – grupa projektowa Centrala, badaczka, tutorka w Charkowskiej Szkole Architektury.
 63. prof. dr hab. Piotr Skubała – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Komitet Naukowy Koalicji Klimatycznej 
 64. Małgorzata Zmysłowska – M-OST pracownia architektoniczna
 65. Denis Gerard –  Kooperatywa spożywcza Dobrze, Spółdzielnia MOST
 66. Maciej Wereszczyński – Spółdzielnia MOST
 67. Matylda Szyrle – firma Listny Cud (Future Friendly Farm), pierwsza w Warszawie farma wertykalna, działająca na Mokotowie
 68. Melania Łuczak – Miasto Jest Nasze, Radna m.st. Warszawy
 69. Jan Mencwel  – Miasto Jest Nasze, Radny m.st. Warszawy
 70. Marta Szczepańska – Miasto Jest Nasze, Radna m.st. Warszawy
 71. Prof. dr hab. Waldemar Wardencki – Instytut Politechniczny PWSZ  w Elblągu, Komitet Naukowy Koalicji Klimatycznej 
 72. dr hab. inż. Beata Gawryszewska – Katedra Sztuki Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 73. Eryk Baczyński – przewodniczący Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
 74. Arkadiusz Markowski – Spółdzielnia MOST
 75. Krzysztof Karpa, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. „Bronisze”
 76. Michał Jaskólski – firma Wondelay Investments

 

 

Rys. Gosia Zmysłowska

Autor: Joanna Erbel, 10/07/2024

podobne wpisy