❤️

Związek SERC powołany – spółdzielnie łączą siły!

W siedzibie PLZ Spółdzielni w środę 20 marca odbyło się zebranie założycielskie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Energetycznych, Rozwojowych i Cyfrowych (Związek SERC) oraz poprzedzająca je debata O spółdzielczości jutra. Stan prawny i organizacyjny sektora spółdzielni energetycznych, rozwojowych i cyfrowych. Po dyskusji reprezentanci spółdzielni z całej Polski odbyli walne posiedzenie założycielskie.

 

Związek SERC daje spółdzielniom unikalną możliwość zjednoczenia się, co w efekcie umożliwia im wywieranie silniejszego wpływu na kształtowanie polityki energetycznej czy technologicznej w Polsce. Działanie na rzecz energetyki obywatelskiej, które może łączyć wszystkich Polaków niezależnie od ich poglądów politycznych, jest kluczowe dla dobra kraju – mówi Bartłomiej Kupiec, dyrektor zespołu Energia w CoopTech Hub.

Polski ruch spółdzielczy rośnie w siłę i odgrywa coraz większą rolę w obszarze transformacji energetycznej i rozwoju lokalnego. Spółdzielczość to demokratyczna forma przedsiębiorczości – kooperatywy dają swoim członkiniom i członkom dużą sprawczość oraz bezpieczeństwo ekonomiczne. W szerszej perspektywie gospodarka i energetyka oparte na spółdzielczości oznacza dla lokalnych społeczności niezależność i stabilny rozwój.

Platforma współpracy innowacyjnych spółdzielni

Spółdzielnie energetyczne budzą coraz większe zainteresowanie. W obecnym stanie prawnym mogą działać tylko na terenach wiejskich – staramy się to zmienić! – jednak nie ulega wątpliwości, że ta forma energetyki działa coraz lepiej. Podobnie sprawa się ma ze spółdzielniami cyfrowymi, czy rozwojowymi. Do teraz brakowało jednak inicjatywy. która łączyłaby takie spółdzielnie i dawała im możliwość bieżącego wspierania się.

W trakcie zebrania założycielskiego ważnym tematem była nowa fala spółdzielczości – często padało hasło „pokolenia Z”. Powołanie związku, który stanie się spółdzielczą siecią i fundamentem nowoczesnej spółdzielczości będzie silnym spoiwem dla nowej generacji przedsiębiorców. Ta bowiem przybiera na sile – mówił o tym między innymi prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych Piotr Huzior na łamach Portalu Rolniczego i Konsumenckiego.

Nowo powstały Związek SERC da im platformę do wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia eksperckiego, wzmocnienia reprezentacji interesów, czy współpracy naukowej i wydawniczej. Zapewni również wspólny, mocny głos umożliwiający szeroką promocję spółdzielczości na skalę krajową.

Związek SERC otwarty na kolejne spółdzielnie członkowskie

Związek SERC będzie działał coraz efektywniej wraz ze wzrostem liczby członków. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzmocnieniem głosu swoich spółdzielni, uczestnictwem w budowaniu nowej jakości w sektorze, działających w obszarze energetyki obywatelskiej, cyfrowej transformacji, czy rozwoju lokalnego. To szansa zadbania o odporność społeczną, regenerację i wspólną wizję przyszłości spółdzielczości. Wkrótce zostanie zwołane walne zgromadzenie, na którym kolejne spółdzielnie będą mogły dołączyć do związku – osoby zainteresowane mogą kontaktować się ze Związkiem – adres mailowy to [email protected] – mówi Rafał Krenz, prezes Związku Rewizyjnego SERC.

Autor: Jan Zagdański, 26/03/2024

podobne wpisy