🌞

Inkubator Społeczności Energetycznych

Przedłużamy nabór do 6 czerwca!

⚡️ Manual Społeczności Energetycznych już dostępny

CoopTech Hub uruchamia Inkubator Społeczności Energetycznych i będzie wspierać grupy inicjatywne w rozwoju społeczności energetycznych, które mogą zapewnić lokalne bezpieczeństwo energetyczne i zieloną energię z OZE. Do inkubatora zapraszamy grupy i społeczności – w tym partnerstwa lokalne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego – które mają lidera i zespół z określonym celem w obszarze energetyki społecznej.

Społeczności energetyczne to różne formy oddolnego organizowania się wspólnot na rzecz rozwoju niezależnych sieci energetycznych. Takie sieci mają odpowiadać na potrzeby osób należących do danej społeczności, wykorzystując ich zaangażowanie. Inkubator Społeczności Energetycznych to program współpracy, który pomoże Ci wystartować lub rozwinąć Twoją Społeczność Energetyczną.

Więcej o społecznościach energetycznych dowiesz się z naszego Manuala Społeczności Energetycznych. Manual to kompletna dawka wiedzy o społecznościach energetycznych i ich rozwijaniu. Wiemy, że pilnie trzeba walczyć o rozwiązania, które zapewnią nie tylko zieloną i efektywną, ale też bezpieczną, niezależną i tanią produkcję energii. Kierunkiem przyszłości jest zdecentralizowana energetyka obywatelska – budowanie współdzielonych instalacji odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności, dostarczających jej dochód i angażujących ją do współpracy.

Manual Społeczności Energetycznych oraz Inkubator Społeczności Energetycznych to część projektu CoopTech Hub poświęconego rozwojowi energetyki obywatelskiej opartej na odnawialnych źródłach energii.

Tworzenie Społeczności Energetycznych jest dla Ciebie, jeśli:

 • wraz z osobami z twojego lokalnego środowiska odczuwacie problem wysokich cen energii,
 • chcecie wesprzeć niezbędną zmianę w stronę zielonych źródeł energii i walczyć z kryzysem klimatycznym,
 • chcecie uniezależnić się od korzystania z usług firm energetycznych i zabezpieczyć swój dostęp do energii,
 • bliskie są Wam wartości suwerenności, odpowiedzialności i dbania o środowisko,
 • chcecie rozwijać lokalną społeczność, m.in. poprzez tworzenie dobrych i zielonych miejsc pracy.

Pakiet dla społeczności energetycznych

W drodze konkursu wybranym grupom i społecznościom zapewnimy bezpłatnie kompleksowy pakiet rozwojowy:

 1. Cykl warsztatów online (48h), na których dowiecie się:
  1. czym są społeczności energetyczne,
  2. jakie są dostępne/planowane formy tworzenia takiej społeczności,
  3. jaki jest proces zakładania społeczności energetycznych,
  4. jak rozwijać społeczność energetyczną w oparciu o lokalne potencjały i zasoby,
  5. gdzie szukać wsparcia finansowego;
 2. Wspólne spotkania społeczności Inkubatora (co najmniej 2 wydarzenia w 2022 roku – w czerwcu i wrześniu);
 3. Model kalkulacyjny optymalizacji wielkości instalacji wytwórczej, który pomoże tworzyć efektywną i odpowiednią dla Waszych potrzeb sieć energetyczną;
 4. Model kalkulacyjny podziału przychodów z instalacji wśród osób ze Społeczności;
 5. Wdrożenie modeli kalkulacyjnych w inkubowanych społecznościach, wsparcie w poprawnym zgromadzeniu i wykorzystaniu danych do optymalizacji.

Po pierwszym okresie współpracy, czyli po inkubacji, mamy dla Ciebie ofertę kontynuowania naszego wsparcia w zakresie:

 • przygotowania biznesplanu,
 • wzorów dokumentów założycielskich i rejestrowych,
 • szkoleń z prowadzenia wybranej formy Społeczności w Twojej miejscowości,
 • przeprowadzenia przez proces zakładania i rejestracji,
 • dodatkowego wsparcia pierwszego półrocza funkcjonowania Społeczności w zakresie: kierowniczym, proceduralnym i prawnym, w zakresie funkcjonowania i raportowania oraz w zakresie technologicznym dotyczącym budowy instalacji OZE,
 • doradztwa i mentoringu dostępnego indywidualnie jedną godzinę w miesiącu,
 • sieciowania, wymiany doświadczeń i kontaktów do ekspertów.

Czego potrzebujesz, żeby przystąpić do Inkubatora Społeczności Energetycznych?

 • Społeczność (partnerstwo lokalne, NGO, Spółdzielnia, JST)
 • Lider i zespół z określonym celem w obszarze energetyki społecznej

Na zgłoszenia czekamy do 23 maja 6 czerwca

Zainteresowane społeczności zapraszamy do przesyłania wypełnionych formularzy na adres [email protected] do 23 maja 6 czerwca 2022 roku. Wyniki ogłosimy w ciągu 14 dni od zakończenia naboru wniosków.

📎 Formularz zgłoszeniowy do Inkubatora Społeczności Energetycznych (DOCX, 34 KB)

📎 Regulamin Konkursu Inkubator Społeczności Energetycznych (PDF, 59 KB)

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Inkubator społeczności energetycznych”, wspieranego przez grant od Foundation Open Society Institute we współpracy z OSIFE Open Society Foundations.

Autor: CoopTech Hub, 22/04/2022

podobne wpisy