👩‍🎓

Nowa rekrutacja na Spółdzielcze MBA

Spółdzielcze MBA to nowy program stworzony przez CoopTech Hub i Collegium Civitas


MBA Zarządzanie spółdzielniami przyszłości
to łączący praktykę i teorię kierunek studiów MBA dla liderek i liderów cyfrowej i zrównoważonej transformacji społeczno-gospodarczej. Program poprowadzi wiodąca uczelnia Collegium Civitas we współpracy z CoopTech Hub, centrum restartu spółdzielczości. Wybierz spółdzielcze MBA, aby zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne dla tworzenia i prowadzenia spółdzielni rozwojowych opartych o nowe technologie.

Jeżeli chcesz zmieniać swoją lokalną społeczność, rozwijać przedsiębiorstwo społeczne lub łączyć działalność gospodarczą z zaangażowaniem w istotne sprawy – to program dla ciebie. A może masz już doświadczenie spółdzielcze lub pozarządowe? W takim razie MBA Zarządzanie spółdzielniami przyszłości pomoże ci wykonać kolejny krok w rozwoju twojej organizacji. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, dzięki którym wdrożysz innowacyjny model biznesowy oraz wykorzystasz bieżące trendy technologiczne i społeczne. Zapisz się na spółdzielcze MBA w Collegium Civitas!

Kluczowe informacje

Podczas studiów poznasz zagadnienia z obszarów ekonomii społecznej, zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, cyfryzacji gospodarki oraz rozwoju lokalnego. Przekażemy ci przydatne umiejętności animacji społeczności i projektowania modeli biznesowych. Od ekspertów dowiesz się, jak odbudować lokalny dobrobyt i wysoką jakość życia, podążając za trendami technologicznymi i społecznymi.

Obserwuję zbyt wiele inicjatyw, które wdrażają nowoczesne technologie, zapominając o potrzebie zakorzenienia rozwiązań w materialnej społeczności – i odwrotnie: działanie lokalne nie wykorzystuje potencjału cyfrowego. Biznes zbyt często ucieka od zaangażowania społecznego, a działacze społeczni od modeli biznesowych. Musimy nauczyć polskich liderów i liderki łączyć te elementy zmiany i aplikować hybrydowe myślenie do projektowania rozwiązań na współczesne wyzwania — mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, kierownik studiów i prezes spółdzielni PLZ oraz współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii.

Studia MBA Zarządzanie spółdzielniami przyszłości prowadzi Collegium Civitas, akredytowana uczelnia – dzięki czemu możesz skorzystać także z dofinansowania od swojego pracodawcy.

Spółdzielcze MBA – cztery kroki do zarządzania spółdzielnią przyszłości

 1. Poznaj trendy społeczne, gospodarcze i technologiczne
  Wiedza przekazywana podczas studiów podyplomowych jest odpowiedzią na pilną potrzebę pogodzenia globalnych wyzwań i lokalnych potrzeb. Zrozumienie trendów w zakresie ekonomii społecznej czy trendów technologicznych związanych z cyfryzacją i energią odnawialną to podstawa dla skutecznego działania. Moduły zostały przygotowane tak, aby zaprezentować ci bieżące zjawiska i dobre praktyki – jeszcze zanim staną się powszechnie rozpoznawalne.
 2. Zdobądź umiejętności i poznaj narzędzia ekspertów
  Zajęcia prowadzą eksperci i ekspertki z wieloletnim doświadczeniem budowania lokalnego rozwoju, animacji społeczności, projektowania modeli biznesowych i inicjowania reform. Dzięki stosowanym przez nich narzędziom i pracy praktycznej z własnym projektem spółdzielczym zyskasz unikalne umiejętności.
 3. Zbuduj sieć wdrażania zmiany
  Program spółdzielczego MBA został przygotowany z myślą o długoterminowym tworzeniu realnej zmiany gospodarczej. Dlatego wizyty studyjne w miastach partnerskich CoopTech Hub i spotkania z praktykami podczas zajęć to idealna okazja, aby stworzyć sieci wymiany wiedzy, wsparcia i rozwoju projektów na dekady.
 4. Zastosuj zdobytą wiedzę i umiejętności w karierze
  Zdobytą na studiach wiedzę i umiejętności wykorzystasz w pracy zawodowej oraz aktywności społecznej, realizując projekty we współpracy międzysektorowej. Połączenie kompetencyjne, jakie oferują studia, jest szczególnie poszukiwane przez instytucje planujące rozwój gospodarki przyszłości.

Program MBA Zarządzanie spółdzielniami przyszłości

Program spółdzielczego MBA obejmuje dwa semestry studiów podyplomowych MBA w roku 2024. Zajęcia odbywają się w weekendy, w siedzibie Collegium Civitas – na XII piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

MBA Zarządzanie spółdzielniami przyszłości prowadzi Collegium Civitas – uczelnia wyróżnionia 1. miejscem w rankingu Perspektyw dla kierunku socjologia i mianem jednej z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce. Znajduje się w ścisłej czołówce zarówno poziomu kierunków społecznych, jak i zarobków absolwentów wg rankingu ELA. Czesne płatne za cały rok studiów wynosi 9 020 zł, a rekrutacja trwa! Zajęcia rozpoczną się od połowy marca 2024. 

Zajęcia poprowadzą ekspertki i eksperci z zakresu ekonomii, zarządzania i kooperatyzmu, członkowie i członkinie zespołu CoopTech Hub oraz doświadczone osoby związane od praktycznej strony z przedsiębiorczością społeczną i trzecim sektorem. Dzięki temu zdobędziesz kompleksową i różnorodną wiedzę o zarządzaniu spółdzielniami przyszłości.

Spółdzielcze MBA – semestr pierwszy

Wyzwania i trendy transformacji cyfrowej
Przedstawimy globalną panoramę rozwoju technologicznego w drugiej dekadzie XXI w. Omówimy główne problemy, z jakimi zmagamy się w społeczeństwie i gospodarce informacyjnej. Poznasz kierunki i eksperymenty, dzięki którym twoja społeczność, spółdzielnia lub organizacja będzie mogła się z nimi zmierzyć. Przełożymy holistyczną wiedzę na działanie lokalne.

Lokalna odporność dla wysokiej jakości życia
Przyjrzymy się realiom funkcjonowania wspólnot w przestrzeni lokalnej, szczególnie małych miast i gmin wiejskich. Wskażemy kierunki rozwoju i możliwości budowy samorządu, który będzie odporny na kryzysy, a dzięki spółdzielczemu rozwojowi zapewni wysoką jakość życia przy udziale mieszkańców i mieszkanek.

Spółdzielczość jako społeczna idea, historia i praktyka
Lepiej poznasz spółdzielczość jako myśl historyczną, ale dowiesz się też o jej wdrożeniach, wynikających z nich lekcjach, oraz doświadczeniach współczesnych. Przejdziemy od podstaw spółdzielczości do omówienia silnych, ale też słabych stron tego unikalnego modelu rozwojowego.

Spółdzielcze MBA – semestr drugi

Projektowanie modeli biznesowych
Wspólnie będziemy pracować nad projektami spółdzielczymi z wykorzystaniem narzędzi innowatorów: design thinking, lean startup, zarządzania agile. Przedstawimy w tym celu kanwy biznesowe i opracowania działalności gospodarczej, które wykorzystują najnowsze technologie.

Animacja społeczności i działanie lokalne
Poznasz praktyczny wymiar angażowania społeczności i budowy kapitału społecznego poprzez współpracę. Pokażemy, w jaki sposób prowadzić konsultacje, włączać obywateli i obywatelki w proces zmiany. Konieczne do tego będzie korzystanie z kolektywnej inteligencji i mobilizowanie do budowy instytucji dobra wspólnego.

Ekonomia społeczna i finansowanie zmiany
Przejdziemy przez żywy ekosystem ekonomii społecznej. Uwzględnimy perspektywę polską i europejską, dzięki czemu poznasz źródła finansowania prospołecznych działań i skuteczne metody pozyskiwania środków.

Więcej szczegółów i informacje o rekrutacji znajdziesz na stronie Collegium Civitas.

Collegium Civitas

Spółdzielcze MBA prowadzi Collegium Civitas we współpracy z CoopTech Hub.

Autor: Zofia Sobczak, 05/12/2023

podobne wpisy