Pierwsza miejska spółdzielnia energetyczna!

Ośmego grudnia odbyło się pierwsze Walne Zebranie Spółdzielni Otwarty Jazdów. Jest to spółdzielnia spełniająca wymogi spółdzielni energetycznej w rozumieniu ustawy o OZE, a więc pierwsza miejska spółdzielnia energetyczna. W jednym z domków na Jazdowie zebrały się osoby przedstawicielskie organizacji założycielskich i osoby założycielskie nowopowstałej spółdzielni:

 

 

Jednogłośnie przegłosowano powołanie spółdzielni i wybór osób członkowskich zarządu, przewodniczącą została Anna Woźniak-Biriukova. Gratulacje dla nowowybranych członkiń i członków zarządu i rady nadzorczej i czekamy na pierwsze decyzje!

Miejskie elektrownie OZE to już kolejny projekt, który CoopTech Hub realizuje we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla, niemiecka fundacja zielonej polityki, która działa w ponad 60 krajach poprzez 34 biura zagraniczne na rzecz zrównoważonego rozwoju, demokracji płci i międzykulturowego porozumienia.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyła się także otwarta dla wszystkich chętnych debata o społecznościach energetycznych i ich przyszłości w Polsce z udziałem:

Wojciecha Matejko – Otwarty Jazdów 

Jacka Kisiela – Warszawa dla Klimatu, UM Warszawa 

Juli Potrzebowskiej – CoopTech Hub 

Bartłomiej Kupca – eksperta ds. społeczności energetycznych 

Jana Oleszczuk-Zygmuntowskiego – prezesa Spółdzielni PLZ 

Rafała Krenza – CoopTech Hub,

a także warsztaty z zarządzania społecznościami energetycznymi ze szczególnym uwzględnieniem roli aplikacji PLZ, której możliwości przedstawiała Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska.

„Nie dziwię się, że ten pomysł, miejskiej spółdzielni energetycznej pojawił się właśnie tutaj, bo Osiedle Jazdów przekształciło się z osiedla mieszkaniowego na osiedle otwarte, pełniące funkcje społeczne, mobilizacyjne, kulturalne, wytwarzające pewnego rodzaju innowacje, nowe pomysły na działania w tych wszystkich obszarach. Ale to też takie drobne interwencje przestrzeń i organizowania siebie, żeby promować rozwiązania wspierające potrzebę zwolnienia, zrównoważenia i rozwoju, który ma wspierać ludzi, a nie być celem samym w sobie.” – mówił Wojciech Matejko z Otwartego Jazdowa, na seminarium już po Walnym Zgromadzeniu.

„Indywidualizm (…) postawię panel to jest prawdziwe zagrożenie, wspólnotowość jest odpowiedzią na zagrożenia, potrafi zbudować prawdziwą odporność, to nie są idelogiczne słowa, to są techniczne słowa i przyzna to każdy inżynier, który wie jak działa system energetyczny.” – komentował prezes spółdzielni PLZ Jan Oleszczuk-Zygmuntowski.

 

Spółdzielnia jest spółdzielnią energetyczną w rozumieniu ustawy o OZE.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

  1. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z) i równoważenie jej zapotrzebowania,
  2. wytwarzanie biogazu (PKD 35.21.Z) i równoważenie jego zapotrzebowania,
  3. wytwarzanie ciepła (PKD 35.30.Z) i równoważenie jego zapotrzebowania

Osoby założycielskie spółdzielni „Otwarty Jazdów”

Autor: CoopTech Hub, 08/12/2023

podobne wpisy