🏙

Jaka logika rozwoju miast?

Najnowsze wydanie Pomorskiego Thinklettera mierzy się z wyzwaniami, które napotyka i z którymi się wiąże teraz rozwój miast. W tym numerze ponad 30 autorów i autorek szuka odpowiedzi na pytania skupione wokół podstawowego: Jaka logika rozwoju miast?

CoopTech Hub proponuje, aby rozwój miast opierał się na lokalnych potencjałach. Nasze miasta muszą być odporne na kryzysy. Jednym z takich wyzwań mogą być skutki konfliktów zbrojnych – jak napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Kolejnym z nich jest kryzys klimatyczny i energetyczny. Dlatego lepiej budować lokalne zasoby, co robimy już teraz w Sejnach.

Proponujemy przy tym wsparcie w rozwoju społecznościom energetycznym dzięki naszemu Inkubatorowi Społeczności Energetycznych. Ostatnio CoopTech Hub opublikował też Manual Społeczności Energetycznych. Ten przewodnik pokazuje, w jaki sposób możemy budować bezpieczną, niezależną i tanią produkcję energii.

Joanna Erbel i Jan J. Zygmuntowski z zespołu CoopTech Hub dołączają do Prezydenta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka, pisarza Jacka Dukaja, Dyrektorki Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej dr Renaty Calak, architektki i urbanistki dr Gabrieli Rembarz oraz wielu innych ekspertów i ekspertek ze środowisk nauki, biznesu i samorządu.

Każde z nich skupia się na jednym z aspektów pytania o logikę rozwoju miast:

  • Nowy metabolizm miast i wyzwania zielonej transformacji
  • Nowy miejski krwioobieg – co spowoduje przewrót kopernikański w miejskiej mobilności i logistyce?
  • Jak technologizacja i wirtualizacja życia, rozrywki i pracy wpłyną na rozwój miast?
  • Wyzwania demografii, imigracji i wahadłowego zamieszkiwania
  • Jakie „razem” w miastach? Czy lokalność i sąsiedztwo mogą odegrać ważną rolę?

Mniejsze ośrodki nadają ton

Joanna Erbel, liderka klubu samorządowego CoopTech Hub, autorka książki Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze

Mówi się, że innowacje i kierunki rozwoju powstają tylko w wielkich metropoliach, gdyż właśnie tam zgromadzone są zasoby niezbędne do odpowiedzi na wyzwania przyszłości i zainicjowania zmian. Nie jest to już prawdziwy obraz rzeczywistości. To właśnie mniejsze ośrodki mają (i zawsze miały) to, do czego zaczęły dziś aspirować wielkie metropolie – lokalność i wysoką jakość życia oraz przestrzeń silnie nasyconą naturalnym środowiskiem przyrody.

📎 Joanna Erbel, Mniejsze ośrodki nadają ton w „Pomorskim Thinkletterze”

Kurs na suwerenność cyfrową

Jan J. Zygmuntowski, dyrektor programowy CoopTech Hub

Nie chodzi o to, aby cyfryzacja stała się kolejnym kosztem koniecznym do poniesienia by nadążać za światem, ale by umożliwiła nowe przychody i tworzenie wartości. Miasta i gminy muszą być inteligentne swoimi mieszkańcami, tworząc dla nich uwarunkowania wspólnego rozwoju. Infrastruktura komunalna powinna spełniać inne funkcje i kształtować odmienne postawy niż ta czysto rynkowa (szczególnie w globalnym – korporacyjnym wydaniu), wzmacniając aktywność społeczną i umożliwiając lokalny obieg wartości.

📎 Jan J. Zygmuntowski, Kurs na suwerenność cyfrową w „Pomorskim Thinkletterze”

Pomorski Thinkletter to nowy nowy jakościowo hub komunikacyjny wokół wyzwań rozwojowych całego naszego regionu i Polski. Publikację wydaje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego.

Cała publikacja Jaka logika rozwoju miast jest dostępna bezpłatnie na stronie Kongresu Obywatelskiego.

Autor: CoopTech Hub, 20/05/2022

podobne wpisy