Kluby Zapraszamy do klubu! 🥂

Jednym z filarów działalności CoopTech Hubu są nasze kluby, czyli zamknięte spotkania i treści dla partnerów oraz członków/członkiń naszych społeczności. Kluby oferują m.in. sieciowanie, wymianę doświadczeń, pokazy dobrych praktyk i działania promocyjne, a organizują się w dwóch formatach:

 

 • samorządowym,
 • spółdzielczym.

 

Jesteśmy przekonani, że model spółdzielczy to najlepsza forma działania impactowego (pozytywnego wpływu) oraz, że współczesność wymaga od nas tworzenia hybrydowych rozwiązań opartych na połączeniu technologii z dobrą organizacją przestrzeni, tak aby obie wspierały budowanie więzi społecznych opartych na zaufaniu. Kluby będą się przenikać i współpracować międzysektorowo, przykładowo w tematach: tworzenia banków dobra czy lokalnych inkubatorów spółdzielczych.

 

Klub spółdzielczy

 

Klub spółdzielczy skierowany jest do indywidualnych osób, które interesują się przedsiębiorczością społeczną. Zapraszamy chętnych do założenia do swojej spółdzielni, zarówno technologicznej, jak i działającej głównie w modelu analogowym. Wspieramy też liderów istniejących kooperatyw w dalszym rozwoju.

 

Tematy, które będą organizowały dyskusje klubowe to:

 

 • Przywództwo pozytywnego wpływu
 • Zarządzanie oparte o wartości
 • Budowa społeczności
 • Współpraca w ramach przedsiębiorstwa
 • Ekonomia wspólnego dobra

 

Działamy w ramach ogólnych ram jakimi jest przekonanie, że model spółdzielczy to najlepsza forma działania impactowego (pozytywnego wpływu) oraz, że dla wielu sektorów i wielu grup pracowników to gwarancja autonomii, dobrej jakości miejsc pracy i stabilnego, etycznego rozwoju. Zajmujemy się np. inkubacją spółdzielni freelancerów (branży kreatywnej), spółdzielni developerów IT, spółdzielni pracy opiekuńczej czy spółdzielni rękodzieła.

 

Liderka klubu: Nina Józefina Bąk

 

Klub samorządowy

 

Klub samorządowy skierowany jest do przedstawicieli i przedstawicielek samorządów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem miast w oparciu o model spółdzielczy oraz narzędzia tworzone przez cyfrowe kooperatywy (w tym przez naszą PLZ Spółdzielnię).

 

Przyświeca nam przekonanie, że budowanie lokalnej odporności jest możliwe jedynie w ramach międzysektorowej współpracy, gdzie dyskusja toczy się w sposób ciągły pomiędzy władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi (spółdzielnie i firmy) oraz indywidualnymi mieszkankami i mieszkańcami. W takim właśnie gronie chcemy rozmawiać w klubie.

 

Tematy, które będą organizowały dyskusje klubowe to:

 

 • cyfrowa transformacja samorządu,
 • zarządzanie oparte o wartości,
 • budowa społeczności lokalnego systemu w oparciu o technologie,
 • zrównoważony rozwój samorządów lokalnych,
 • ekonomia dobra wspólnego.

 

W szczególe zajmujemy się takimi kwestiami jak: wprowadzenie cyfrowych kart mieszkańca powiązanych z programem cyfryzacji małych i średnich firm oraz tworzenia lokalnych rozwiązań na promowanie działalności prospołecznej (bank dobra). Tworzeniem wielobranżowych spółdzielni rozwojowych jako bardziej odpowiedniej formy działalności zrównoważonego rozwoju gminy (niż spółki). Promowaniem rozwiązań dotyczących spółdzielni energetycznych. Będziemy też szukać odpowiedzi na to jak tworzyć lokalne huby innowacji, tak aby włączały wszystkie grupy społeczne. Jak budować siłę gminy w oparciu o budowę przestrzeni ściągających ludzi z regionu (np. wielofunkcyjną przestrzeń targowiska).

 

Liderka klubu: Joanna Erbel