⚡ Spółdzielczość energetyczna ziemi kłodzkiej

Spółdzielczość energetyczna na Ziemi Kłodzkiej rzuca światło na jedną z najbardziej pionierskich inicjatyw w Polsce, która łączy innowacyjne podejście do wytwarzania energii z głęboko zakorzenionym duchem wspólnotowym. Gmina Lądek-Zdrój oraz Lokalna Grupa Działania Kłodzka Wstęga Sudetów (LGD KWS) na przestrzeni ostatnich lat podjęły działania na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej w regionie, angażując mieszkańców i mieszkanki regionu w transformację energetyczną.

 

Historia

Lokalna Grupa Działania Kłodzka Wstęga Sudetów (LGD KWS) to Stowarzyszenie, które powstało w roku 2014 mające misję zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionu. W skład LGD KWS wchodzi 11 gmin położonych w granicach administracyjnych powiatu kłodzkiego. Obszar ten zamieszkuje 101 393 tys. mieszkańców.  Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów LGD przystąpiła do programu Fundusze Europejskie dla Małopolski o środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem spółdzielni energetycznych na terenie powiatu kłodzkiego. Stowarzyszeniu zostały przyznane środki w wysokości aż 10 milionów złotych na 250 grantów na mikroinstalacje OZE dla mieszkańców 11 gmin powiatu kłodzkiego. 

Lądecka Spółdzielnia Energetyczna to  pierwsza założona przez samorząd gminny  spółdzielnia energetyczna w Polsce. Zgromadzenie założycielskie spółdzielni odbyło się dnia 18 sierpnia 2022 roku. przez trzy podmioty: gminę Lądek-Zdrój, CKiR Lądek-Zdrój oraz LUK sSp. z o.o. Lądek-Zdrój, które podpisały porozumienie o wspólnym utworzeniu spółdzielni z siedzibą w Lądku-Zdroju. Pierwsze działania w kierunku realizacji stworzenia spółdzielni miały miejsce już w marcu 2015 roku, kiedy to rozpoczęto koncepcyjne prace nad budową farmy fotowoltaicznej oraz odwiertu geotermalnego.

 

Kolejne etapy rozwoju spółdzielni obejmowały:

 

  • Wytypowanie terenów pod farmę fotowoltaiczną w kwietniu 2016 roku i rozpoczęcie zmian w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego.
  • Uzyskanie zmiany studium i uprawomocnienie planu zagospodarowania w czerwcu 2018 roku na terenie gminy Lądek-Zdrój.
  • Realizacja odwiertu geotermalnego w marcu 2019 roku.
  • Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej w lutym 2021 roku.
  • Ogłoszenie przetargu na budowę farmy fotowoltaicznej w sierpniu 2021 roku.
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej we wrześniu 2022 roku.
  • Zakończenie prac budowlanych na farmie fotowoltaicznej o mocy około 1 MW w kwietniu 2023 roku.
  • Rejestracja spółdzielni energetycznej w wykazie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i oficjalne rozpoczęcie działalności dnia  29 października 2023 roku

 

Członkami spółdzielni zostali mieszkańcy gminy Lądek-Zdrój, lokalne instytucje oraz przedsiębiorstwa, co świadczy o silnym zaangażowaniu lokalnej społeczności w projekt. Wytwarzanie energii oparte jest na wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznej oraz odwiertu geotermalnego LZT-1, co pozwala na rezygnację ze spalania paliw kopalnych na rzecz OZE. Lądecka Spółdzielnia Energetyczna została zarejestrowana w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w październiku 2023 roku, a jej instalacja fotowoltaiczna posiada moc zainstalowaną wynoszącą 0,99954 MWe. Warto zaznaczyć, że spółdzielnia ta jest jedną z 22 spółdzielni energetycznych zarejestrowanych w Polsce zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii

 

Współpraca z Stowarzyszeniem Kłodzka Wstęga Sudetów LGD

W 2022 Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów LGD zgłosiło się do Inkubatora społeczności energetycznych CoopTech Hub, a nasz Program rozpoczął się w kwietniu 2022 roku. Jego celem jest stworzenie oraz przetestowanie ścieżek zakładania społeczności energetycznych w praktyce. Mogą się do nas zgłaszać społeczności lokalne, które odczuwają problem wysokich cen energii, chcą uczestniczyć w niezbędnej zmianie w stronę zielonych źródeł energii, planują rozwijać lokalną społeczność bądź wartości suwerenności, odpowiedzialności i dbania o środowisko są dla nich istotne. Szeroka oferta i różne narzędzia, którymi dysponuje CoopTech Hub umożliwiają wsparcie rozwoju społeczności energetycznych w rejonach o zróżnicowanych potrzebach i zróżnicowanych zasobach.
Na początku programu “Inkubator społeczności energetycznych” wydaliśmy Manual Społeczności Energetycznych, będący pomocnym poradnikiem o tworzeniu i rozwijaniu różnego rodzaju społeczności energetycznych w Polsce. W publikacji opisaliśmy ścieżkę budowania współdzielonych instalacji odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności, dostarczających jej dochód i angażujących ją do współpracy.  

 

W ramach naszego  programu  zapewniliśmy Stowarzyszeniu kompleksowy pakiet rozwojowy. Przeprowadziliśmy wspólne spotkanie lokalnej społeczności Inkubatora, aby zbadać jej oczekiwania i potrzeby, aby następnie móc dopasować odpowiednie rozwiązanie do tej społeczności.  Przeprowadziliśmy także cykl warsztatów online. Współpracę w ramach Inkubatora ze Stowarzyszeniem rozpoczęliśmy od udostępnienia wzorcowego statutu spółdzielni energetycznej oraz wykonania modelu kalkulacyjnego optymalizacji wielkości instalacji wytwórczej, który jest podstawą do stworzenia efektywnej i odpowiedniej dla potrzeb danej społeczności sieci energetycznej. Nasze doradztwo obejmowało także wykonanie modelu kalkulacyjnego podziału przychodów z instalacji wśród osób ze Społeczności oraz wsparcie w poprawnym gromadzeniu i wykorzystaniu danych do optymalizacji. Wykorzystaliśmy do tego narzędzie informatyczne eSolar przygotowane wspólnie z Enercode sp. z o.o. spółką pracowniczą Interdyscyplinarnego Zespołu Analiz Energetycznych  Narodowego Centrum Badań Jądrowych.


Dzięki wsparciu doradczemu oraz kalkulacjom dostarczonym przez CoopTech Hub, Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów LGD uzyskało niezbędne narzędzia i informacje, umożliwiając im podjęcie dalszych kroków w celu działalności w zakresie spółdzielni energetycznych. 

 

Wsparcie CoopTech Hub 

Większość wniosków dotacyjnych w zakresie OZE na rozwój społeczności energetycznych oraz projektów spółdzielczych  wymaga dołączenia kalkulacji i wstępnych ekspertyz dotyczących inwestycji instalacji fotowoltaicznej, których wykonanie CoopTech Hub ma w swojej ofercie. Eksperci i ekspertki CoopTech Hub posiadają nie tylko odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale także umiejętności techniczne niezbędne do przygotowania takich dokumentów. Ich wsparcie może znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji, oferując profesjonalne podejście i dostosowanie projektu do wymogów dotacyjnych. Ponadto, CoopTech Hub może pomóc w zrozumieniu działalności społeczności energetycznych oraz w wypracowaniu najbardziej efektywnych, spersonalizowanych  rozwiązań, co jest kluczowe dla długoterminowej rentowności i efektywności projektu związanego z OZE.

 

Inkubacja spółdzielni energetycznych przez CoopTech Hub przynosi korzyści poprzez rozwój lokalnych kompetencji i współpracy ekonomicznej, umożliwiając społecznościom energetycznym skutecznie działania w obszarze zielonej energetyki. Inkubator wspomaga spółdzielnie w efektywnym planowaniu i realizacji projektów opartych na lokalnych zasobach.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami: 

573 865 153

[email protected]