🥬

MOST Spółdzielcza farma miejska

Projekt MOST – spółdzielcza farma jako narzędzie rozwoju miejskiej strefy żywicielskiej i agroekologii 🍎🥕

 

We współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie opracowaliśmy replikowalny model spółdzielczej farmy miejskiej w oparciu o dwie pilotażowe lokacje.

Nowy raport CoopTech Hub Spółdzielcza farma miejska jako narzędzie rozwoju miejskiej strefy żywicielskiej i agroekologii już jest dostępny do pobrania!

Premiera raportu odbyła się 28 czerwca 2023 o godz. 18:00. W trakcie spotkania razem z zaproszonymi gośćmi rozmawialiśmy o roli farm miejskich w rozwoju miejskiej agroekologii. Przyjrzeliśmy się uprawom i produkcji żywności w strefie miejskiej i podmiejskiej. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie dlaczego uprawy to jedno z podstawowych narzędzi regeneracji miast. Posłuchaj dyskusji i zajrzyj do raportu!

Spółdzielcza farma miejska na warszawskich Siekierkach

Przykład warszawski jest oddolną inicjatywą MOST łączącą organizacje pozarządowe i przedstawicielki uczelni wyższej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), którzy pracują nad uruchomienia farmy miejskiej na Siekierkach (dzielnica Mokotów) we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, który gotów jest przekazać 3,5 ha terenu na ten cel.

Planowana farma ma być miejscem upraw, edukacji oraz hubem żywnościowym – centrum dystrybucji i wsparcia dla producentów rolnych działających wokół stolicy, a także w jej granicach. Farma miejska ma edukować i promować inicjatywy agroekologiczne w miejskiej strefie żywicielskiej stolicy. 

Tworząc model spółdzielni chcemy pamiętać też o potrzebach innych istot, nie tylko ludzi. Jak może wyglądać spółdzielcza farma oraz uczestnictwo w niej przez osoby przyrodnicze, zastanawialiśmy się opracowując projektu holobiontu Adamah w ramach Biennale Nieużytków.

Warszawianki i warszawiaków zaprosiliśmy na spotkanie 8 marca o godz. 18:00 w ramach cyklu Mokotów – (prze)programowanie, w trakcie którego zastanawialiśmy się, jak włączać mieszkańców i mieszkanki w działanie (Bar Wieczorny, ul. Wiśniowa 46, Warszawa). Wcześniej, 8 lutego, rozmawialiśmy o przyszłości jedzenia. Śledźcie nas na Instagramie i Facebooku, aby nie przegapić kolejnych spotkań.

Miejska agroekologia w Krakowie

W Krakowie partnerem projektu jest urząd miasta, który chce wprowadzać i promować miejską agroekologię, między innymi poprzez zakładanie i wspieranie farm. W odróżnieniu od naszych warszawskich działań, skupimy się tu na roli i potencjałach samorządu lokalnego w rozwijaniu tego typu inicjatyw.

Przedmiotem opracowania nie będzie więc konkretna farma, tylko ścieżka działania, którą samorząd powinien przejść, aby powołać do życia farmę miejską w formule spółdzielni rozwojowej.

1 marca o godz. 18:00 zobaczyliśmy się na spotkaniu Jadalny Kraków – jak miasto może wspierać rozwój strefy żywicielskiej w swoich granicach, które odbyło się w Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej (ul. Wielopole 17a). Wydarzenie organizowaliśmy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie.

25 kwietnia w Domu Utopii w Krakowie zorganizowaliśmy warsztaty dotyczące pomysłów na działanie krakowskiej farmy miejskiej. Propozycje, które padły ze strony osób uczestniczących zebraliśmy w formie poniższej tablicy.

Temat miejskiego rolnictwa jako elementu zrównoważonego rozwoju miast jest w Polsce tematem nowym. Do tej pory farmy miejskie były inicjatywami oddolnymi skupionymi wokół konkretnej grupy osób. W naszym projekcie szerzej spojrzymy na miejskie rolnictwo regeneratywne oraz spróbujemy uzyskać odpowiedź na pytania:

  • 🏙  Jak może wyglądać modelowa farma miejska?
  • 🥕 W jakiej skali powinna działać?
  • 👩‍🌾 Na czym może polegać wsparcie urzędu miasta, a jaka będzie rola innych osób członkowskich?

 

MOST to kolejny projekt, który realizujemy we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. W ubiegłym roku zespół CoopTech Hub opracował model spółdzielni rozwojowej, który przedstawiliśmy w raporcie Pakiet Miejskiej Odporności, razem z zestawem rozwiązań, które pozwolą miastom poradzić sobie z wyzwaniami, jakie przynoszą obecne niespokojne czasy. Wspólnie pokazaliśmy, jak możemy postawić na rozwój zakorzeniony lokalnie dzięki spółdzielniom rozwojowym i jak budować siłę społeczności – bo tylko współpraca pozwoli nam zbudować gospodarkę odporną na kryzysy.

 

Jeżeli chcesz rozwijać spółdzielcze, miejskie rolnictwo w swojej okolicy – skontaktuj się z nami! Nasz zespół jest otwarty na współpracę.
✉️ [email protected]

MOST farma miejska

Autor: CoopTech Hub, 28/06/2023

podobne wpisy