🧑🏻‍🌾

Bezpieczeństwo i suwerenność żywnościowa

Apel do samorządów

CoopTech Hub, Instytut Spraw Publicznych, Koalicja Klimatyczna, Koalicja Żywa Ziemia, Po co to eko

 

Apelujemy o włączenie suwerenności żywnościowej do strategii rozwoju samorządów jako kluczowego elementu ochrony klimatu oraz adaptacji do zachodzących w nim zmian. Ważne jest również rozpoczęcie dyskusji o warunkach infrastrukturalnych i finansowych umożliwiających jej realizację. 

Suwerenność żywnościowa definiowana jako możliwość decydowania  o produkcji i konsumpcji żywności, to także prawo do żywności zdrowej, lokalnej oraz produkowanej w sposób sprawiedliwy społecznie i ekologicznie odpowiedzialny. To kwestia zarówno naszego bezpieczeństwa, jak i solidarności  z rolnikami i rolniczkami.

Złożona sytuacja międzynarodowa i rywalizacja o dominację ekonomiczną na globalnej arenie sprawiają, że musimy inaczej myśleć o naszym bezpieczeństwie żywnościowym i dążyć do ograniczenia swojej zależności od czynników zewnętrznych na każdym etapie – począwszy od produkcji żywności,    jej przetwórstwa,  przechowywania, transportu, dystrybucji i sprzedaży.

Włączenie bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej do lokalnych polityk publicznych to także szansa na przywrócenie równowagi na rynku spożywczym i poprawę sytuacji dochodowej małych i średnich gospodarstw rolnych.

Jak wynika z badań Polek i Polaków (2023), to właśnie produkty pochodzące bezpośrednio z gospodarstw oceniamy najwyżej pod względem jakości. Lokalność produktów, ich jakość i sposób produkcji są też ważnymi priorytetami podczas zakupów żywności. Część Polek i Polaków próbuje pozyskiwać produkty bezpośrednio od rolników, odwiedzając targi, bazary, gospodarstwa lub kupując w kooperatywach spożywczych. Ten model powinien być wspierany, aby oferować konsumentom codzienną alternatywę pozyskiwania żywności wysokiej jakości. [Raport: Na widelcu]

Samorządy mają do odegrania niezwykle ważną rolę we wspieraniu polityki żywnościowej poprzez tworzenie ram i przestrzeni, które umożliwią bezpośrednią współpracę rolników i konsumentów, propagowanie wiedzy na temat żywności  i jej produkcji, tworzenia i korzystania z krótkich łańcuchów żywności oraz pokazywania korzyści z nich wynikających. Polityka żywnościowa powinna być ważnym obszarem współpracy miast i obszarów wiejskich, w tym tworzenia metropolitalnych partnerstw żywnościowych. 

Potrzebne jest m.in. zabezpieczenie odpowiedniej infrastruktury pod sklepy, bazary i hale targowe oraz wyznaczenie przestrzeni do handlu bezpośredniego. Samorządy mogą wspierać lokalne rolnictwo przez zamówienia publiczne promujące krótkie łańcuchy dostaw, tworząc stabilny rynek zbytu dla lokalnych gospodarstw. Należy dążyć do tego, by szkoły, placówki opiekuńcze, szpitale były zaopatrywane w żywność wysokiej jakości  gwarantującą wszystkie niezbędne składniki odżywcze i w miarę możliwości pochodzącą z lokalnej, ekologicznej produkcji. Ważny jest rozwój rolnictwa miejskiego, zarówno w postaci farm miejskich, jak i ogrodów społecznych, działkowych oraz ogrodów przyszkolnych. Dodatkowo, warto wprowadzić do instytucji podległych samorządom programy przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Za logistykę żywności mogą być odpowiedzialne podmioty lokalnie organizujące zakupy – miejskie spółki lub spółdzielnie rozwojowe – jak i spółki państwowe. 

Tworzone rozwiązania powinny powstawać przy udziale zarówno odpowiednich ministerstw, jednostek samorządowych, konsumentów, rolników, jak i organizacji eksperckich i wszystkich innych gotowych do włączenia się w działania na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego. 

Żywność to nasza wspólna sprawa. Chcemy kupować lokalnie produkowaną żywność, zwłaszcza owoce i warzywa pochodzące z lokalnej, ekologicznej produkcji  Ale ważne dla nas jest także wspieranie polskich rolników i rolniczek. Poprawa ich sytuacji to także kwestia naszego bezpieczeństwa. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że skala wyzwań jest duża i wiemy, że wszystkie zmiany nie wydarzą się od razu. Niemniej oczekujemy, że włodarze i włodarki samorządów przedstawią postępowy program budowania suwerenności żywnościowej do wdrożenia w trakcie najbliższych dwóch kadencji samorządowych.

 

📎 Pobierz treść listu

Podpisy:

 1. Joanna Erbel – PLZ Spółdzielnia, Spółdzielnia MOST
 2. Paulina Sobiesiak-Penszko – Instytut Spraw Publicznych 
 3. Katarzyna Przyjemska-Grzesik – Kraków w zieleni ZZM
 4. Marta Zwolińska-Budniok – podkast Po co to eko
 5. Beata Borowiec – Koalicja Klimatyczna
 6. Jacek Kucharczyk –  Instytut Spraw Publicznych 
 7. Katarzyna Banul-Wójcikowska – Instytut Spraw Publicznych 
 8. Ruta Śpiewak – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 9. Alicja Wójcik – CoopTech Hub
 10. Bartosz Mielniczek – Polska Sieć Ekonomii 
 11. Max Bojarski – Instytut Myśli Europejskiej
 12. Piotr Cykowski – Akcja Demokracja
 13. Agata Kozak – Fundacja KRAINA
 14. Svitlana Chystiakova – Fundacja KRAINA
 15. Konrad Smoleński – Fundacja KRAINA
 16. Małgorzata Rogujska-Galińska – Fundacja KRAINA
 17. Jan Oleszczuk-Zygmuntowski – Polska Sieć Ekonomii, PLZ Spółdzielnia
 18. Jacek Tokarski – Wydawnictwo Wysoki Zamek
 19. Łukasz Broniszewski – Fundacja Stabilo
 20. Aleksandra Szymańska – Instytut Kultury Miejskiej
 21. Alicja Barcikowska – Ekowyborca
 22. Monika Kostera – Södertörn University, Szwecja i Polska Sieć Ekonomii 
 23. Joanna Murzyn – Digital Ecology Institute
 24. Marta Żakowska – Magazyn Miasta
 25. Agnieszka Stefaniak-Zubko – Zagłębiarki – Sosnowiec
 26. Aleksandra Wasilkowska – Pracownia Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska, OW SARP i IARP
 27. Krzysztof Gubański – Jeden Samochód Mniej
 28. Agnieszka Chołuj – Spółdzielnia MOST, Zielony Pierścień Warszawy
 29. Anna Wandzel-Gubańska – Spółdzielnia MOST
 30. Łukasz Drozda – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
 31. Mariusz Sibila – Bazar Krótka Droga, Krótki Łańcuch Dostaw KŁOS
 32. Małgorzata Zmysłowska – pracownia architektoniczna M-OST
 33. Cezary Obracht-Prondzyński – Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski.
 34. Joanna Furmaga – Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 
 35. Alek Tarkowski – Fundacja Open Future
 36. Magdalena Klarenbach – Fundacja Otwarty Plan
 37. Justyna Zwolińska – Koalicja Żywa Ziemia
 38. Maciej Jakub Zawadzki – MJZ, LURE Urban Think Tank
 39. Hanna Obracht-Prondzyńska – Uniwersytet Gdański
 40. Anna Michalak-Pawłowska – Dom Kultury Dorożkarnia
 41. Grzegorz Hańderek – ASP w Katowicach
 42. Justyna Biernacka – MATERIALITY Sustainability Pathfinders
 43. Piotr Czerniejewski – Stowarzyszenia Młodzi Lokalsi
 44. Piotr Sawicki – Komitet ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej
 45. Maciej Łepkowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, CoopTech Hub,
 46. Andrzej Zybała – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 47. Karolina Tulkowska – Wydział Architektury PW
 48. Jacek Kochanowski –  Uniwersytet Warszawski
 49. Lucyna  Roszak – Fundacja Animacja
 50. Łukasz Szymanowicz – Rada Osiedla Krzyki-Partynice Wrocław 
 51. Anna Jach-Falkiewicz – Wspólny Ogród Sosnowiec
 52. Zuzanna Mielczarek – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
 53. Dorota Sawicka – SAWAWA
 54. Lena Milanowska – Partnerstwo Otwarty Jazdów
 55. Robert Buciak – Zielone Mazowsze
 56. Maciej Grodzicki – Uniwersytet Jagielloński i Polska Sieć Ekonomii
 57. Michał Możdżeń – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska Sieć Ekonomii
 58. Mateusz Piotrowski – Stowarzyszenie Pacjent Europa
 59. Małgorzata Janas – Fundacja Studio M6
 60. Wiktor Bochenek – Architektura & Biznes
 61. Bartłomiej Błesznowski – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
 62. Marta Jaskulska, Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie
 63. Dominika Zwęglińska – Instytut Rozwoju Wsi i Regionów PAN
 64. Paulina Paga – Fundacja Teren Otwarty
 65. Ewa Illg-Latko – Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze
 66. Zofia Sobczak – CoopTech Hub, Pacjent Europa 
 67. Rafał Krenz – Collegium Civitas
 68. Małgorzata Szydłowska – Dom Utopii Międzynarodowe Centrum Empatii
 69. Barbara Wojtaszek – Fundacja Klub Myśli Ekologicznej
 70. Ryszard Kulik – Fundacja Klub Myśli Ekologicznej
 71. Aleksandra Nowysz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Spółdzielnia MOST
 72. Klaudia Kryńska – Fundacja Agro-Perma-Lab, Spółdzielnia MOST
 73. Paulina Jeziorek – Fundacja Agro-Perma-Lab
 74. Marta Madejska – Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich “Topografie”
 75. Bartosz Rydliński – Centrum im. Ignacego Daszyńskiego
 76. Marek Nowak – Wydział Socjologii UAM
 77. Sylwia Chutnik – pisarka i działaczka społeczna   
 78. Monika Zawadzka – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 79. Kasper Jakubowski – Fundacja Dzieci w Naturę, Forest Maker, SGGW i Politechnika Krakowska
 80. Bartosz Rief – Europejskie Centrum Solidarności
 81. Marcin Tischner – Fundacja ProVeg
 82. Edyta Łaskawiec – Politechnika Śląska 
 83. Andrzej Kassenberg – Instytut na rzecz Ekorozwoju
 84. Paulina Kramarz – Nauka dla Przyrody, Rada Klimatyczna UJ, Wydział Biologii UJ
 85. Natalia Jakóbiec – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 86. Ewa Sufin-Jacquemart – Fundacja Strefa Zieleni
 87. Blanka Kolago – Global Action Plan Polska, Slow Fix Blog
 88. Aneta Englot – Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
 89. Małgorzata Tomczak – Architektura & Biznes
 90. Anna Spurek – Green REV Institute, Roślinna Szkoła
 91. Łukasz Pancewicz – A2P2 Architecture & Planning, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej  
 92. Piotr Miklaszewski – autor książek Podróże z Pazurem 
 93. Agata Otrębska – Śląski Ruch Klimatyczny 
 94. Agnieszka Krzyżak-Pitura – Fundacja Rodzic w mieście, Kongres Ruchów Miejskich
 95. Kacper Nosarzewski – 4CF
 96. Przemysław Gumułka – Fundacja Psubraty
 97. Krzysztof Mroczkowski – Stowarzyszenie Pacjent Europa
 98. Aleksander Temkin – Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, Pacjent Europa
 99. Marcin Kędzierski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska Sieć Ekonomii
 100. Jan Śpiewak – Fundacja Bezpieczna Polska dla Wszystkich, Wolne Miasto Warszawa
 101. Maria Libura – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska Sieć Ekonomii
 102.  Jakub Wedler – “Gniazdo” Centrum Aktywizmu Klimatycznego
 103. Cecylia Malik – artystka, kolektyw Siostry Rzeki, Stowarzyszenie CSW Wiewiórka
 104. Wojciech Goszczyński – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 105. Wojciech Szymalski – Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
 106. Michał Mioduszewski – Wolskie Centrum Kultury
 107. Denis Gerard – Kooperatywa DOBRZE, Spółdzielnia MOST
 108. Krzysztof Gorczyca – Towarzystwo dla Natury i dla Człowieka
 109. Bartosz Piłat – PLANKOM Ośrodek badań transportu i planowania przestrzennego
 110. Krzysztof Mularski – Gdańskie Stowarzyszenie Prawników „PROGRESSIO”, Spółdzielnia „PRZYJAŹŃ”
 111. Marcel Długoszewski – aktywista 
 112. Jacek Woźnikowski
 113. Areta Szpura – Spółdzielnia MOST
 114. Bartosz Ledzion
 115. Dorota Swinarska
 116. Piotr Skubała – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 117. Marzena Wichniarz – Rodzice dla Klimatu 
 118. Kamila Kadzidłowska – Rodzice dla Klimatu
 119. Elżbieta Lemańska-Błażowska – Rodzice dla Klimatu
 120. Monika Sadowska – Rodzice dla Klimatu
 121. Magdalena Zając – Rodzice dla Klimatu
 122. Kuba Wygnański – Fundacja Stocznia
 123. Paweł Nowak – NOWY / WUD Silesia
 124. Jakub Kaczmarek – Spółdzielnia MOST
 125. Kacper Blok – Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
 126. Anna Dęboń – Stowarzyszenie dOPAmina lab, 
 127. Agnieszka Józefowska – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 128. Aleksandra Bilewicz – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 129. Wojciech Sroka – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 130. Angelika Książek – Kraków w zieleni ZZM
 131. Monika Onyszkiewicz – Fundacja EkoRozwoju, Bazar Krótka Droga we Wrocławiu
 132. Jadwiga Klata – OSADA.EARTH
 133. Dawid Masło – Centrum Edukacji Ekologicznej “SYMBIOZA” Zarządu Zieleni Miejskiej
 134. Wiktoria Jędroszkowiak – Inicjatywa Wschód
 135. Dominika Lasota – Inicjatywa Wschód 
 136. Paweł Wyszomirski – Fundacja Napraw Sobie Miasto
 137. Tomasz Nawrocki – Uniwersytet Śląski
 138. Tomasz Szuba – Venturis HoReCa P.S.A.
 139. Radosław Puśko – Bielański Integrator Przedsiębiorczych
 140. Damian Wojciech Dudała – Fundacja SOC TECH LAB
 141. Julia Gawron – Spółdzielnia MOST
 142. Agata Szczebyło – WWF Polska
 143. Ewa Kopczyńska – Uniwersytet Jagielloński 
 144. Alicja Kowalik – Fundacja Targ Pietruszkowy
 145. Matylda Szyrle – Listny Cud (Future Friendly Farm Sp. z o.o.)
 146. Artur Celiński – Architektura-murator
 147. Carolina Pietyra – Krakowskie Biuro Festiwalowe
 148. Tomasz Markiewka – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 149. Przemysław Sadura – Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Krytyka Polityczna
 150. Jan Mencwel – Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze
 151. Kacper Pobłocki – Uniwersytet Warszawski
 152. Zbyszek Maćków – Maćków Pracownia Projektowa
 153. Michał Boni – Uniwersytet SWPS
 154. Zofia Krajewska – OSADA.EARTH
 155. Małgorzata Świąder – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 156. Wiktor Chęciński – Fundacja Kaczuchy Dziennikarskie
 157. Aleksandra Kulińska – badaczka przyszłości
 158. Agnieszka Makowska – gospodarstwo ekologiczne Zielona rzodkiewka
 159. Dorota Sujecka – Protest Porszewice
 160. Anetta Anderwald – Protest Porszewice
 161. Bartolomeo Koczenasz – CSW Wiewiórka, Skład Solny
 162. Agata Twardoch – Politechnika Śląska
 163. Małgorzata Molęda-Zdziech – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 164. Aneta Lehmann – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Centrum Designu Gdynia
 165. Małgorzata Tarasiewicz – Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu
 166. Marta Dymek-Boniecka – Jadłonomia
 167. Agnieszka Labus – Politechnika Śląska, Fundacja LAB60+
 168. Danuta Kędzierska – Polska Sieć Ekonomii
 169. Beata Gawryszewska – architektka krajobrazu
 170. Rafał Matyja – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 171. Bartosz Szydłowski – Teatr Łaźnia Nowa
 172. Magdalena Milert – Pieing
 173. Weronika Śmigielska – Spółdzielnia Ogniwo
 174. Mateusz Zmyślony – Open Eyes Economy
 175. Filip Springer – Szkoła Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu
 176. Paulina Grabowska – NASDRA Sp. z o.o., Uniwersytet SWPS
 177. Katarzyna Jakubowiak – Krakowskie Biuro Festiwalowe
 178. Błażej Jaworowski – Extinction Rebellion Polska
 179. Marzena Waligóra – Stowarzyszenie Tarnowska Rospuda 
 180. Marta Bogacz – Klimat dla Rolnictwa

Autor: Joanna Erbel, 04/03/2024

podobne wpisy