馃寚鈿★笍 Miejska energetyka obywatelska

Bart艂omiej Kupiec, Rafa艂 Krenz, Wojciech Matejko, Julia Potrzebowska, Jan Oleszczuk-Zygmuntowski 03.04.2024

Celem publikacji jest przedstawienie szeregu mo偶liwo艣ci i modeli tworzenia spo艂eczno艣ci energetycznych w obszarach miejskich, kt贸re mog膮 przyczyni膰 si臋 do zwi臋kszenia udzia艂u odnawialnych 藕r贸de艂 energii (OZE) w produkcji energii, jak r贸wnie偶 wzmacnia膰 lokalne spo艂eczno艣ci i ich zaanga偶owanie w transformacj臋 energetyczn膮. Raport Miejska energetyka obywatelska. Mo偶liwo艣ci utworzenia sp贸艂dzielni energetycznych w miastach na przyk艂adzie warszawskiego osiedla Jazd贸w jest owocem projektu Zielona transformacja miast 鈥 miejskie obywatelskie elektrownie OZE, zrealizowanego we wsp贸艂pracy z Fundacj膮 im. Heinricha B枚lla w Warszawie.

Miejska energetyka obywatelska z korzy艣ci膮 dla spo艂eczno艣ci

Energetyka obywatelska, oparta w szczeg贸lno艣ci na sp贸艂dzielniach energetycznych, przyczynia si臋 do wzrostu akceptacji spo艂ecznej OZE poprzez zatrzymywanie korzy艣ci 鈥 w tym zysk贸w finansowych 鈥 w lokalnych spo艂eczno艣ciach. Dostosowanie projekt贸w do warunk贸w lokalnych sprzyja w szczeg贸lno艣ci ochronie 艣rodowiska i promuje oszcz臋dno艣膰 energii.

Projekty energetyczne prowadzone przez spo艂eczno艣ci przynosz膮 r贸wnie偶 korzy艣ci lokalnemu biznesowi poprzez podnoszenie konkurencyjno艣ci, wzmacnianie wsp贸艂pracy pomi臋dzy przedsi臋biorcami i zwi臋kszanie zamo偶no艣ci mieszka艅c贸w.

W Europie Zachodniej dzia艂a ju偶 blisko 3,5 tysi膮ca sp贸艂dzielni energetycznych, kt贸re zapewniaj膮 tani膮 energi臋 dla 1,5 mln obywateli UE, decyduj膮c o lokalizacji instalacji i inwestycjach przy uwzgl臋dnieniu g艂osu lokalnych spo艂eczno艣ci.

Niestety zawi艂o艣膰 prawa polskiego powoduje, 偶e przeci臋tny obywatel nie mo偶e odnale藕膰 si臋 w dost臋pnych formach spo艂eczno艣ci energetycznych, brakuje te偶 藕r贸de艂 wiedzy, z kt贸rych mo偶na czerpa膰 informacj臋 鈥 zwraca uwag臋 Joanna Maria Stolarek, dyrektorka Fundacji im. Heinricha B枚lla w Warszawie. 鈥 W poni偶szym poradniku staramy si臋 pokaza膰 luki prawne, dost臋pne i planowane formy spo艂eczno艣ci energetycznych w miastach. Opowiemy o mo偶liwo艣ci stworzenia pierwszej miejskiej sp贸艂dzielni energetycznej na warszawskim osiedlu Jazd贸w, co jest swego rodzaju eksperymentem na skal臋 kraju. Przypadek ten by膰 mo偶e pos艂u偶y jako wz贸r, za kt贸rym p贸jd膮 kolejne miasta oraz wska偶e braki w ustawodawstwie, kt贸re wymaga korekty.

Miejska energetyka obywatelska. Przewodnik po mo偶liwych rozwi膮zaniach

W pierwszym rozdziale omawiamy r贸偶ne modele spo艂eczno艣ci energetycznych oraz inicjatyw prosumenckich, kt贸re mog膮 by膰 implementowane w kontek艣cie miejskim, takie jak prosument zbiorowy energii odnawialnej, prosument wirtualny, prosument lokatorski, klaster energii, obywatelska spo艂eczno艣膰 energetyczna, czy sp贸艂dzielnia. Nasz zesp贸艂 ekspercki szczeg贸艂owo opisuje poszczeg贸lne modele, wskazuj膮c na ich zalety, wyzwania oraz potencjalne korzy艣ci dla mieszka艅c贸w miast.

Drugim rozdzia艂em raportu jest szczeg贸艂owe studium przypadku osiedla Jazd贸w w Warszawie, kt贸re zosta艂o przedstawione jako przyk艂ad praktycznego zastosowania idei miejskiej energetyki obywatelskiej.

Raport prezentuje nie tylko teoretyczne mo偶liwo艣ci tworzenia spo艂eczno艣ci energetycznych w miastach, ale r贸wnie偶 praktyczne przyk艂ady ich realizacji.

Rozkwit艂y instalacje indywidualne 鈥 mamy ich a偶 1,3 mln! 鈥 kt贸re jednak nigdy nie b臋d膮 stanowi膰 alternatywy dla du偶ych rynkowych graczy, zdolnych do powa偶nych inwestycji kapita艂owych. Wi臋cej, nadmiar indywidualnie stawianych OZE to zagro偶enie dla ca艂ego systemu energetycznego. Rozwi膮zaniem na to jest oczywi艣cie lepsza autokonsumpcja lokalna, czyli sp贸艂dzielnie energetyczne 鈥 podkre艣la Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, prezes zarz膮du PLZ Sp贸艂dzielni. 鈥 Je艣li chcemy mie膰 dobrze zrobion膮 zielon膮 transformacj臋, to potrzebujemy zachowa膰 kontrol臋 i czerpa膰 korzy艣ci z dobrze u偶ytych narz臋dzi. To wielka szansa dla samorz膮d贸w, 偶eby znalaz艂y nawet nie oszcz臋dno艣ci, a 藕r贸d艂a zarobk贸w.

Miejska energetyka obywatelska 鈥 o projekcie


Publikacja Miejska energetyka obywatelska. Mo偶liwo艣ci utworzenia sp贸艂dzielni energetycznych w miastach na przyk艂adzie warszawskiego osiedla Jazd贸w powsta艂a w ramach projektu 鈥瀂ielona transformacja miast 鈥 miejskie obywatelskie elektrownie OZE鈥 realizowanego przez CoopTech Hub we wsp贸艂pracy z Fundacj膮 im. Heinricha B枚lla w Warszawie.
Pogl膮dy wyra偶one w tej publikacji s膮 pogl膮dami os贸b autorskich i nie musz膮 odzwierciedla膰 stanowiska Fundacji im. Heinricha B枚lla w Warszawie.