🎯 Działania programowe

Nasze działania w praktyczny sposób łączą ze sobą partnerów oraz dają im kompetencje i cyfrowe narzędzia do tworzenia wartości społecznej. Oferta CoopTech Hub jest skierowana do samorządów, spółdzielców, biznesu i organizacji pozarządowych w ramach czterech rodzajów działalności.

 • Sieciowanie

  • > Spotkania klubowe

   Filarem działalności CoopTech Hubu są zamknięte spotkania klubowe dla partnerów i członków społeczności. Kluby oferują m.in. sieciowanie, wymianę doświadczeń, pokazy dobrych praktyk i działania promocyjne. Trzy formaty klubów to: Klub samorządowy, Klub spółdzielczy i Klub NGO.

  • > Otwarte meetupy

   Każdego miesiąca w 3. czwartek organizujemy otwarte meetupy z innowatorami i ekspertami. Spotkania odbywają się w ramach Thursday Gathering we współpracy z Venture Cafe Warsaw.

  • > Kongres Wspólnoty

   Co roku organizujemy dwudniowy kongres branżowy z panelami dyskusyjnymi, pokazami technologii. Częścią kongresu jest Hackathon Międzypokoleniowy oraz Bal Spółdzielczy.

  • > Trend House CIC

   Trend House jest klubem zaprojektowanym dla liderów, innowatorów i twórców, którzy sprawiają, że świat jest lepszym miejscem. Członkostwo w Trend House można otrzymać wyłącznie na zaproszenie.

 • Edukacja

  • > Godziny mentoringowe

   Partnerzy mogą liczyć na dostępność naszego zespołu.

   W ramach godzin mentoringowych skupiamy 100% uwagi na problemach partnerów. Indywidualne spotkania to najlepszy sposób, żebyśmy doradzili i podzielili się specjalistyczną wiedzą. Jesteśmy technologicznym telefonem zaufania.


   W zależności od potrzeby mentoringu udziela nasz ekspert lub ekspertka z największym doświadczeniem i znajomością problematyki.

  • > Globalny program liderski Platform Coops Now

   Program liderski Platforms Cooperatives Now dla innowatorów działających w firmach, aktywistów społecznych i freelancerów prowadzimy we współpracy z Mondragon University i The New School (Nowy Jork).

   Dostarczamy najnowsze informacje, know-how i narzędzia z międzynarodowego ruchu platformowego kooperatywizmu.

   Dowiedz się więcej pod adresem: http://www.hub.coop/spoldzielcze-mba/

  • > Program cyfrowej transformacji samorządu

   Największa innowacja sprowadza się dziś do umiejętności implementowania innowacji. Oferujemy kompleksowy pakiet wykładów i warsztatów, które uruchamiają cyfrowy rozwój samorządu. Program składa się z czterech modułów obejmujących pół roku świadczenia usług.

   Moduł inspiracyjny - Moduł diagnostyczny - Moduł technologiczny - Moduł prawno-organizacyjny

  • > Program budowy ekosystemu współpracy – 3i

   Kompleksowy pakiet wykładów i warsztatów które uruchamiają trwałą współpracę międzysektorową. Program składa się z trzech modułów świadczenia usług według autorskiego modelu 3i.

   Moduł inspiracyjny - Moduł implementacyjny - Moduł integracyjny

  • > Audyt zaufania w organizacji

   Badanie zaufania i przywództwa wspierające zrównoważony rozwój organizacji zarówno wewnątrz, jak i w relacjach zewnętrznych. Ok. 61 h (dla zespołu 30 osób) świadczenia usług przez doświadczony zespół Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zgodnie ze standardem ILM72 AQR International.

 • Tworzenie

  • > Spółdzielnia branżowa

   Dostarczamy innowacyjne narzędzia, dokumentację i kompetencje do uruchomienia platformowej kooperatywy w wybranej branży. Pomagamy pracownikom stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad technologią.

  • > Spółdzielnia lokalna

   Budujemy fundamenty dla lokalnego rozwoju przez dopasowanie modelu spółdzielczego do potrzeb inwestycyjnych. Dostarczamy dokumentację, wiedzę i wsparcie komunikacyjne dla uruchomienia spółdzielni w celach rozwojowych.

  • > Dzielnica innowacji

   Na podstawie diagnozy potrzeb w samorządzie wybieramy optymalną formę lokalnego rozwoju innowacji i nowych technologii. Dostarczamy dokumentację, wiedzę i pomagamy zorganizować start dzielnicy innowacji zawierającej w zależności od potrzeb: inkubator, akcelerator, hub, most technologiczny.

  • > Strategia zrównoważonego rozwoju technologicznego

   Obecne makrotrendy rozwojowe łączą zrównoważony, zielony rozwój i inteligentne inwestycje w technologie. Wiemy jak oprzeć się o dostępne środki finansowe i opracować strategię dla samorządu lub dużego partnera biznesowego tak, aby była łatwa do zoperacjonalizowania i długofalowo skuteczna.

 • Badania

  • > Kodeks Dobrych Praktyk Branży Cyfrowej

   Kodeks Dobrych Praktyk Branży Cyfrowej to samoregulacja zobowiązującą do stosowania najlepszych praktyk rynkowych w relacjach z konsumentami, użytkownikami i dostawcami. Kodeks wypracują następujące grupy robocze: chmura, marketplace, e-usługi, media, FinTech.

  • > Kodeks Dobrych Praktyk Zero Food Waste

   Kodeks Dobrych Praktyk Zero Waste to porozumienie mające na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności i wykluczeniom społecznym. Kodeks łączy strony – producentów, hurtowników, sklepy wielkopowierzchniowe i sklepy socjalne oraz startupy – w jednym celu: stworzeniu autentycznej gospodarki obiegu zamkniętego. Kodeks wypracują następujące grupy robocze: producenci żywności, sklepy, dostawy.